Det finns flera olika vyer att välja bland i appen Kartor: gatuvy, satellitvy, städer i 3D samt Streetside-vy. Du kan se aktuell trafikinformation i gatuvy och satellitvy och snabbt växla mellan nyligen använda platser och vägbeskrivningar med hjälp av flikar.

Gå till Start

Start-ikon
och välj sedan Kartor Asset not found för att komma igång.

Om du vill ändra vy väljer du Kartvyer till höger på kartan och sedan Gatuvy eller Satellitvy. Sätt även Trafik till På eller Av.

Om du vill få en snabb överblick över trafiken och hur lång tid det kan ta att köra väljer du ikonen Trafik överst på kartan. (Följ anvisningarna för att spara dina platser för hem och arbete om du inte redan gjort det). Du kan även se lokala trafikkameror här, om det finns.

Knapparna Trafik och Kartvyer i Kartor

Om du vill se fantastiska satellitbilder över städer i världen i 3D, väljer du Städer i 3D Asset not found högst upp. Sedan kan du söka efter en stad eller välja en stad i listan.

Lista med städer i 3D i Kartor

Om du vill få en realistisk vy från en gata söker du efter en plats (till exempel ”Eiffeltornet, Paris”) och väljer sedan Streetside i informationen om den platsen. Navigera genom att klicka eller trycka dit du vill ta dig.

Bild av Streetside-vyn i Kartor

Om du vill ändra appens färger väljer du Mer > Inställningar och sedan ett karttema och appfärger under Anpassning.

Hoppa mellan platser med flikar

Varje gång du söker efter en plats, får vägbeskrivningar eller väljer en favorit skapas en ny flik i Kartor. Du kan välja en flik om du vill gå tillbaka till den platsen eller vägbeskrivningen. Du kan också välja Minimera om du vill se mer av kartan.

Bild som visar flera flikar i Kartor

Navigera på kartan

Om du vill zooma in eller ut kan du använda skrollhjulet eller knapparna Zooma in + och Zooma ut – på kartan. Om du har en pekskärm kan du dra ihop eller isär med fingrarna på kartan.

Om du vill flytta kartan i någon riktning kan du använda piltangenterna eller dra kartan till önskad plats.

Om du vill luta perspektivet väljer du Luta . Om du har en pekskärm kan du dra två fingrar uppåt eller nedåt på skärmen.

Om du vill rotera kartan väljer du kompassikonen

kompassikonen i Kartor
och sedan pilarna för att rotera i motsvarande riktning. På en pekskärm drar du två fingrar från ena sidan till den andra.

Egenskaper

Artikel-id: 17151 – senaste granskning 27 okt. 2016 – revision: 12

Feedback