Vad ska jag göra om Microsoft Security Essentials identifierar skadlig programvara på datorn?

Om Microsoft Security Essentials identifierar skadlig programvara eller annan oönskad programvara på datorn (antingen när datorn övervakas med realtidsskyddet eller efter en genomsökning), visas ett meddelande om det identifierade objektet i meddelandefältet till höger i Aktivitetsfältet.

I en del fall vidtar Microsoft Security Essentials automatiskt åtgärder för att ta bort skadlig programvara från datorn och visar ett meddelande om detta. I andra fall visar Microsoft Security Essentials ett meddelande om att skadlig eller oönskad programvara har identifierats. Klicka på Rensa datorn för att ta bort programvaran eller på Visa information för att öppna fönstret Information om potentiella hot och få ytterligare information om det identifierade objektet. Utgå från den varningsnivå som Microsoft Security Essentials har angett för det identifierade objektet när du bestämmer vilken åtgärd som ska vidtas.

Varningsnivåerna hjälper dig att välja hur du ska hantera virus, spionprogram och annan oönskad programvara. Även om Microsoft Security Essentials rekommenderar att du tar bort alla virus och spionprogram, är det inte säkert att alla program som flaggas verkligen är skadliga eller oönskade. Följande information kan hjälpa dig att bestämma vad du ska göra om Microsoft Security Essentials identifierar potentiellt oönskad programvara på datorn.

Beroende på varningsnivå kan du välja någon av följande åtgärder för det identifierade objektet:

  • Ta bort. Den här åtgärden tar bort programvaran permanent från datorn.
  • Karantän. Den här åtgärden placerar programvaran i karantän så att den inte kan köras. När programvara placeras i karantän av Microsoft Security Essentials, flyttas den till en annan plats på datorn och hindras sedan från att köras tills du väljer att återställa eller ta bort den.
  • Tillåt. Den här åtgärden lägger till programvaran i Microsoft Security Essentials lista över tillåtna program så att den kan köras på datorn. Microsoft Security Essentials upphör att visa varningar om risker som programvaran kan innebära för din integritet eller din dator.

Egenskaper

Artikel-id: 17223 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback