Lägga till eller ta bort en kontakt

Så här lägger du till en kontakt i appen Kontakter manuellt:

 1. Öppna appen Kontakter.

 2. Välj .

 3. Ange personens kontaktinformation. Om du har lagt till mer än ett konto i appen Kontakter väljer du det konto du vill lägga till kontakten i. Om du bara har ett konto väljs det åt dig automatiskt.

  En skärmbild av formuläret för att lägga till en kontakt

 4. Välj Spara .

Information om hur du automatiskt synkar kontakter till appen Kontakter från ditt e-postkonto och andra konton finns i Synka kontakter.

Vill du ta bort en kontakt?

 1. Öppna appen Kontakter.

 2. Välj den kontakt som du vill ta bort.

 3. Välj Mer och välj sedan Ta bort.

  En skärmbild som visar hur du tar bort någon från en profil i appen Kontakter

Egenskaper

Artikel-id: 17225 – senaste granskning 16 aug. 2016 – revision: 7

Feedback