Varför får jag ett meddelande om Microsoft Security Essentials eller Microsoft Forefront Client Security när jag installerar ett service pack?

Om du försöker installera eller avinstallera Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 SP1, och Microsoft Security Essentials eller Microsoft Forefront Client Security redan har installerats på datorn, kan säkerhetsprogrammet förhindra installationen eller borttagningen av Service Pack. Undvik det här problemet genom att installera de senaste uppdateringarna till Microsoft Security Essentials eller Forefront Client Security.

Microsoft Security Essentials

 1. Ta reda på om Microsoft Security Essentials är installerat på datorn genom att klicka på Start
  Start button icon
  , på Kontrollpanelen och sedan på Avinstallera ett program under Program.
 2. Om Microsoft Security Essentials visas i listan är det installerat på datorn. Kontrollera versionsnumret för att kontrollera att Version 1.0.1963.0 eller senare har installerats. Om rätt version inte har installerats följer du anvisningarna nedan i det här avsnittet. (Om Microsoft Security Essentials inte visas i listan kan du hoppa över resten av det här avsnittet.)
 3. Klicka på Start
  Start button icon
  , skriv Microsoft Update i sökrutan och klicka sedan på Sök efter uppdateringar.
 4. Välj Klientuppdateringspaket för Microsoft Security Essentials - KB2254596, klicka på Installera uppdateringar och vänta tills installationen har slutförts.

 5. Installera eller avinstallera Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1 genom att utföra de steg du utförde innan felmeddelandet visades. 

Microsoft Forefront Client Security

 1. Ta reda på om Microsoft Forefront Client Security är installerat på datorn genom att klicka på Start
  Start button icon
  , på Kontrollpanelen och sedan på Avinstallera ett program under Program.
 2. Om Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service, Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service eller Microsoft Forefront Client Security visas i listan, innebär detta att Microsoft Forefront Client Security är installerat på datorn. Kontrollera versionsnumret för att bekräfta att uppdatering FCS v1 eller senare har installerats. Det gör du genom att klicka på Visa installerade uppdateringar i rutan till vänster och sedan granska objekten under rubriken Microsoft Windows för att se om uppdatering 2394433 har installerats. Om rätt version inte har installerats går du till steg 3. (Om Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service, Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service eller Microsoft Forefront Client Security inte visas i listan kan du hoppa över resten av den här artikeln.)
 3. Kontakta nätverksadministratören för att få hjälp eller gå till artikeln om Microsoft Forefront Client Security mot skadlig kod på Microsofts webbplats för att få instruktioner om hur du installerar Forefront Client Security-uppdateringen.
 4. Installera eller avinstallera Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1 genom att utföra de steg du utförde innan felmeddelandet visades.

Egenskaper

Artikel-id: 17227 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback