Knapparna Bakåt, Start och Sök

Med knappen Bakåt , Start

Windows-logotypen
och Sök kan du navigera och gör mycket mer på din Windows-telefon. På telefoner som saknar maskinvaruknappar för navigering placerar navigeringsfältet knapparna på skärmen.

Bild på navigeringsfältet

Bakåt

Välj knappen Bakåt för att gå tillbaka en skärm från där du befinner dig. Telefonen går tillbaka en sida varje gång du trycker på Bakåt tills du kommer till Startskärmen.

Tryck och håll ned knappen Bakåt för att öppna appväxlaren och visa alla appar som är öppna på telefonen. Välj en app för att visa den. Du kan lämna fler appar än någonsin öppna på telefonen utan att påverka batteritiden. Om du navigerar bort från en app pausas appen där du slutade.

Start

När du väljer knappen Start

Windows-logotypen
går du tillbaka till Startskärmen, oavsett var du är i telefonen eller vad du gör.

Håll ned knappen Start

Windows-logotypen
så flyttas skärmen nedåt så att du kan nå objekten överst på skärmen med en hand. Tryck på den svarta ytan längst upp på skärmen för att flytta upp skärmen.

GIF på användning med en hand

Sök

Om Cortana är tillgänglig i din region kan du välja knappen Sök och låta henne söka åt dig. Håll ned knappen Sök för att tala med Cortana.

Egenskaper

Artikel-id: 17230 – senaste granskning 15 juni 2016 – revision: 3

Feedback