Ring släkt och vänner med några få tryckningar. Med de olika sätten att ringa kan du börja prata på nolltid.

Det enklaste sättet att få kontakter på telefonen är att lägga till ett e-postkonto eller annat konto på telefonen. När du lägger till kontot hittar du dina kontakter i appen Kontakter. Mer information om hur du får dina kontakter på telefonen finns på Synka kontakter.

Allt börjar med Kontakter

Ett av de enklaste sätten att ringa någon är att gå till Kontakter och ringa någon därifrån. Välj Start

Windows-logotypen
, svep till listan Alla appar och välj Kontakter > kontaktens namn > numret du vill ringa.

Bild som visar kontaktinformation

Gå till appen Telefon

På Start

Windows-logotypen
, välj Telefon och välj sedan Historik > Telefonbok > namn > nummer.

Om du ringer någon ofta kan du lägga till ett kortnummer. Gå till Kortnummer > +. Ange personens namn i sökrutan, markera namnet och sedan numret du vill lägga till (om de har mer än ett nummer).

Ringa från en SMS-konversation

Ibland är det enklare att prata. Under en konversation i appen Meddelanden , väljer du Ring för att växla från att skriva till att prata.

Egenskaper

Artikel-id: 17233 – senaste granskning 29 juli 2016 – revision: 5

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)