Det finns flera olika vyer att välja bland i appen Kartor för Windows 10 Mobile: gatuvy, satellitvy, städer i 3D samt Streetside-vy. Du kan se aktuell trafikinformation i gatuvy och satellitvy och snabbt växla mellan nyligen använda platser och vägbeskrivningar med hjälp av flikar.

Gå till Start

Start symbol
, svep till listan Alla appar och välj sedan Kartor Asset not found för att komma igång.

Ändra vy

Om du vill ändra vy väljer du Kartvyer till höger på kartan och sedan Gatuvy eller Satellitvy. Sätt även Trafik till På eller Av.

Kartvyer-menyn i Kartor

Om du vill få en snabb överblick över trafiken och hur lång tid det kan ta att köra väljer du Mer > Trafik. (Följ anvisningarna för att spara dina platser för hem och arbete om du inte redan gjort det). Du kan även se lokala trafikkameror här, om det finns.

Om du vill se fantastiska satellitbilder över städer i världen i 3D, väljer du Mer > Städer i 3D Asset not found. Sedan kan du söka efter en stad eller välja en stad i listan.

Listan Städer i 3D i Kartor

Om du vill få en realistisk vy från en gata söker du efter en plats i Kartor och väljer sedan Streetside i informationen om den platsen. Du navigerar mot en plats i Streetside genom att trycka på den.

Streetside-vyn i Kartor

Om du vill ändra appens färger väljer du Mer > Inställningar och sedan ett karttema och appfärger under Anpassning.

Hoppa mellan platser med flikar

Om du planerar en resa med flera stopp kan du välja Flikar . Då kan du hoppa mellan listorna för nyligen använda platser eller vägbeskrivningar utan att du behöver söka efter dem på nytt.

Navigera på kartan

Om du vill zooma in eller ut drar du ihop eller isär på kartan.

Om du vill navigera i valfri riktning drar du kartan till önskad plats.

Om du vill luta perspektivet väljer du Luta eller drar två fingrar uppåt eller nedåt på skärmen.

Om du vill rotera kartan väljer du kompassen

the compass icon in Maps
eller drar två fingrar från ena sidan till den andra.

Egenskaper

Artikel-id: 17234 – senaste granskning 27 okt. 2016 – revision: 13

Feedback