Svep, panorera och dra isär på telefonen.

Gest

Så här gör du

Vad den gör

Tryck

Bild på en hand som trycker på skärmen

Tryck en gång på ett objekt.

Öppnar eller startar det du trycker på.

Dubbeltrycka

Skärmläsartext (alt-text)

Tryck snabbt två gånger på ett objekt.

Zoomar in eller ut i etapper.

Tryck och håll

Bild på en hand som trycker och håller ned på skärmen

Tryck och håll kvar fingret på skärmen under en kort stund.

Öppnar en meny (som att högerklicka med musen).

På vissa telefoner utförs navigeringsknappens sekundära funktion när du gör detta. Om du håller ned Bakåt-knappen startas till exempel appväxlaren.

Svep

Bild på en hand som sveper över skärmen

Med fingret på skärmen, svep med fingret snabbt i den riktning du vill flytta skärmen.

Bläddrar snabbt genom menyer eller sidor eller rör dig sidleds i appar.

Panorera

Bild på en hand som panorerar på skärmen

Placera fingret på skärmen och håll kvar fingret när du navigerar.

Bläddrar bland skärmar i lagom takt.

Dra ihop och dra isär

Bilder av hand som drar ihop eller drar isär för att zooma in och ut

Placera två fingrar på skärmen och dra sedan ihop dem eller dra isär dem.

Zoomar in eller ut på en karta, webbsida eller bild.

Egenskaper

Artikel-id: 17243 – senaste granskning 16 aug. 2016 – revision: 5

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)