Lyssna på text som läses högt av Skärmläsaren

Skärmläsaren är en funktion som läser upp element på skärmen. På Start

Start-ikon
sveper du till listan Alla appar och väljer Inställningar > Hjälpmedel > Skärmläsaren . Aktivera sedan Skärmläsaren med växlingsknappen.

Inställningar i Skärmläsaren

Om du vill stänga av Skärmläsaren håller du ned volymhöjningsknappen och Start

Start-ikon
samtidigt. Om du har aktiverat snabbstart av Skärmläsaren kan den här åtgärden även aktivera Skärmläsaren igen.

Start

Start-ikon
sveper du till listan Alla appar och väljer Inställningar > Hjälpmedel > Skärmläsaren . Aktivera sedan snabbstart av Skärmläsaren med växlingsknappen.

Skärmläsargester

När Skärmläsaren är aktiverad kan du använda speciella Skärmläsargester på din enhet.

Gest

Vad gesten gör

Svep uppåt eller nedåt med ett finger

Ändrar navigeringsläge

Svep vänster eller höger med ett finger

Flyttar till nästa eller föregående objekt

Tryck eller dra med ett finger

Läser det som är under fingret

Dubbeltryck med ett finger eller håll ned ett finger och tryck med ett annat

Aktiverar standardåtgärd

Tryck tre gånger med ett finger eller håll ned ett finger och dubbeltryck med ett annat

Aktiverar sekundär åtgärd

Svep vänster, höger, uppåt eller nedåt med två fingrar

Skrollar

Tryck med två fingrar

Stoppar läsningen i Skärmläsaren

Tryck med tre fingrar

Ändrar utförligt läge

Dubbeltryck med två fingrar

Visar snabbmeny

Svep uppåt med tre fingrar

Läser uppifrån

Svep nedåt med tre fingrar

Startar läsning av sökbar text

Egenskaper

Artikel-id: 17245 – senaste granskning 16 aug. 2016 – revision: 7

Feedback