Ikoner på telefonen

Ikonerna högst upp på skärmen ger mycket information om Windows-telefonen, bland annat om nätverksanslutningen, signalstyrkan, batterinivån, tiden och mycket mer. Här är de ikoner som är vanligast.

Signalstyrka för mobilnät

Visar signalstyrkan för mobilnätet.

Ingen signal eftersom telefonen inte är ansluten till ett mobilnät.

Telefonen är i flygplansläge. All trådlös kommunikation är inaktiverad.

SIM-kortet saknas, kan inte identifieras, är inaktiverat eller är skadat.

SIM-kortet är låst. Lär dig hur du låser upp det.

Mobildataanslutning

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Vidarekoppling

Ikonen Vidarekoppling visas när vidarekoppling av samtal är aktiverat i Inställningar > System > Telefon. Dina samtal kopplas då till ett nummer som passar dig.

Tysta timmar

Shhh… Ikonen Tysta timmar visas när funktionen för Tysta timmar har aktiverats i Cortanas inställningar. Se Vad är Cortana? om du vill veta mer om Cortana.

Roaming

Telefonen använder roaming och inte ditt vanliga mobilnät.

Telefonen använder roaming inrikes.

Telefonen använder roaming inrikes och vidarekoppling är aktiverat.

Telefonen använder roaming internationellt och vidarekoppling är aktiverat.

Wi-Fi-anslutning

Telefonen är ansluten till ett Wi‑Fi-nätverk med den signalstyrka som visas. Om du vill veta hur du ansluter till ett Wi‑Fi-nätverk kan du läsa Ansluta till Wi-Fi-nätverk.

Delning av trådlös anslutning är aktiverat i Inställningar > Nätverk och trådlöst > Delning av trådlös anslutning. Mobildataanslutningen delas med dina andra enheter via Wi-Fi eller Bluetooth.

Anger vilken anslutning som används för att överföra data. Den kan visas bredvid ikonen för mobilsignalen () eller Wi-Fi-ikonen ().

Om telefonen är ansluten till ett Wi‑Fi-nätverk kan du använda Wi‑Fi-samtal. Om du vill gå till inställningarna för Wi-Fi-samtal väljer du Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM > SIM-inställningar > Samtalsinställning under Wi‑Fi-samtal. När du ser ikonen för Wi‑Fi-samtal längst upp på skärmen och texten Wi‑Fi-samtal på panelen Telefon eller i appen Telefon, kan du ringa och ta emot telefonsamtal via Wi‑Fi. Om du kan använda Wi-Fi-samtal beror på din mobiloperatör och telefonmodell.

Bluetooth

Se där… inga kablar. Bluetooth -ikonen visas när telefonen är ansluten till en Bluetooth-enhet. Du kan nu använda telefonen handsfree för samtal, lyssna på musik och mycket mer. Mer information om hur du ansluter med Bluetooth finns i Ansluta till Bluetooth-enheter.

Meddelanden

Ikonen för åtgärdscenter visas när du har fått nya meddelanden. Svep nedåt från skärmens överkant för att öppna åtgärdscenter och visa dina meddelanden. Mer information finns i Hitta dina meddelanden.

Billäge

Ta bort det som stör när du kör. Ikonen Billäge visas när billäget är aktiverat. På Start

Windows-logotypen
sveper du till listan Alla appar och väljer Inställningar > System > Billäge om du vill ändra inställningarna för alternativet.

Ringsignal

Ringsignalen är avstängd och Vibrera är aktiverat.

Ringsignalen är avstängd och Vibrera är inaktiverat.

Position

Ikonen Position visas när en app har åtkomst till telefonens aktuella positionsinformation.

Batteri

Vet du hur mycket batteri du har kvar? Nu behöver du inte fundera längre.

Batteriet laddas.

Telefonen är nätansluten och batteriet är fulladdat.

Visar hur mycket batteri du har kvar. Om du vill se hur mycket som är kvar i procent, sveper du nedåt från skärmens överkant och tittar under ikonen.

Batterisparfunktionen är på. Hur stor del av batteriikonen som är fylld visar hur mycket ström du har kvar i batteriet.

Virtuellt privat nätverk (VPN)

Ikonen

Connected to VPN over Wi-Fi icon
visas när du är ansluten till ett virtuellt privat nätverk via Wi-Fi, och ikonen
Connected to VPN over cellular data icon
visas när du är ansluten via mobildata.

Klocka

Klockan visar aktuell tid. På Start

Windows-logotypen
sveper du till listan Alla appar och väljer Inställningar > Tid och språk > Datum och tid om du vill ändra datum eller tid.

Egenskaper

Artikel-id: 17246 – senaste granskning 27 sep. 2016 – revision: 8

Feedback