Ikoner på telefonen

Ikonerna högst upp på skärmen ger mycket information om telefonen, bland annat om nätverksanslutningen, signalstyrkan, batterinivån, tiden och mycket mer. Här är de ikoner som är vanligast.

Signalstyrka för mobilnät

Visar signalstyrkan för mobilnätet.

Ingen signal eftersom telefonen inte är ansluten till ett mobilnät.

Telefonen är i flygplansläge. All trådlös kommunikation är inaktiverad.

SIM-kortet saknas, kan inte identifieras, är inaktiverat eller är skadat.

SIM-kortet är låst. Lär dig hur du låser upp det.

Mobildataanslutning

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Vidarekoppling

Ikonen Vidarekoppling visas när vidarekoppling av samtal är aktiverat i Inställningar > System > Telefon. Dina samtal kopplas då till ett nummer som passar dig.

Roaming

Telefonen använder roaming och inte ditt vanliga mobilnät.

Telefonen använder roaming inrikes.

Telefonen använder roaming inrikes och vidarekoppling är aktiverat.

Telefonen använder roaming internationellt och vidarekoppling är aktiverat.

Wi-Fi-anslutning

Telefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk med den signalstyrka som visas. Om du vill veta hur du ansluter till ett trådlöst nätverk kan du läsa Ansluta till Wi-Fi-nätverk.

Delning av trådlös anslutning är aktiverat i Inställningar > Nätverk och trådlöst > Delning av trådlös anslutning. Mobildataanslutningen delas med dina andra enheter via Wi-Fi eller Bluetooth.

Anger vilken anslutning som används för att överföra data. Den kan visas bredvid ikonen för mobilsignalen eller Wi-Fi-ikonen .

Bluetooth

Titta ... inga sladdar. Ikonen för Bluetooth visas när telefonen är ansluten till en Bluetooth-enhet. Du kan nu använda telefonen handsfree för samtal, lyssna på musik och mycket mer. Mer information om hur du ansluter med Bluetooth finns i Ansluta till Bluetooth-enheter.

Meddelanden

Ikonen för Åtgärdscenter visas när du har fått nya meddelanden. Svep nedåt från skärmens överkant för att öppna Åtgärdscenter och visa dina meddelanden. Mer information finns i Utföra åtgärder direkt.

Billäge

Ta bort det som stör när du kör. Ikonen Billäge visas när billäge är aktiverat. Gå till Start

Windows-logotypen
, svep över till listan Alla appar och välj Inställningar > System > Billäge om du vill ändra inställningarna för alternativet.

Ringsignal

Ringsignalen är avstängd och Vibrera är aktiverat.

Ringsignalen är avstängd och Vibrera är inaktiverat.

Position

Ikonen Position visas när en app har åtkomst till telefonens aktuella positionsinformation.

Batteri

Vet du hur mycket batteri du har kvar? Nu behöver du inte fundera längre.

Batteriet laddas.

Telefonen är nätansluten och batteriet är fulladdat.

Visar hur mycket batteri du har kvar. Om du vill se hur mycket som är kvar i procent, sveper du nedåt från skärmens överkant och tittar under ikonen.

Batterisparfunktionen är på. Hur stor del av batteriikonen som är fylld visar hur mycket ström du har kvar i batteriet.

Virtuellt privat nätverk (VPN)

Ikonen för VPN &@@#xE889; visas när du är ansluten till ett VPN för en säkrare anslutning. Den kan visas bredvid ikonen för mobilsignalen eller Wi-Fi-ikonen .

Klocka

Klockan visar aktuell tid. Gå till Start

Windows-logotypen
, svep över till listan Alla appar och välj Inställningar > Tid och språk > Datum och tid om du vill ändra datum eller tid.

Egenskaper

Artikel-id: 17247 – senaste granskning 15 juni 2016 – revision: 3

Feedback