Anpassa Startskärmen

Gå till Start

Windows-logotypen
, svep till listan Alla appar och välj sedan Inställningar > Anpassning . Där kan du välja en snygg bild att ha på Startskärmen och ändra bakgrund och accentfärg. I förhandsgranskningsfönstret visas resultatet av dina ändringar samtidigt som du gör dem.

Start väljer du en bild eller använder accentfärgen som bakgrund. Du kan också anpassa antalet paneler eller ändra genomskinligheten för alla paneler för att bättre kunna se helskärmsbilden i bakgrunden.

Inställningar för anpassning av Start i Mobile

I Färger väljer du läget ljust eller mörkt och väljer en accentfärg.

Ändra färger i inställningen Anpassning

Egenskaper

Artikel-id: 17258 – senaste granskning 16 aug. 2016 – revision: 5

Feedback