Hitta dina meddelanden

Windows 10 Mobile placerar meddelanden och snabbåtgärder i åtgärdscenter, där du kan nå dem direkt. Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna åtgärdscenter.

Öppna Åtgärdscenter

Meddelanden i korthet

Om ett meddelande har en pil till höger, väljer du pilen om du vill läsa mer eller utföra en åtgärd (som att svara på ett meddelande) utan att behöva öppna appen eller någon annan meddelandeavsändare det kom ifrån. Vill du inte vidta någon åtgärd? Ta bort meddelandet genom att dra det utanför skärmen till höger.

Visa eller dölja meddelanden

Vill du se meddelanden från vissa appar framför andra i åtgärdscenter? Tryck på och håll ned en meddelandegrupps namn och välj Ge denna grupp hög prioritet. Meddelanden från avsändare med hög prioritet visas alltid ovanför meddelanden från avsändare med vanlig prioritet.

Ta en genväg

Via Snabbåtgärder kommer du direkt till inställningar och appar som du använder ofta – från Bluetooth till ljusstyrka. När du öppnar åtgärdscenter visas de åtgärder du använder mest eller alla tillgängliga snabbåtgärder. Visa eller dölj dem om du vill se fler eller färre snabbåtgärder.

Snabbåtgärder i åtgärdscenter

Egenskaper

Artikel-id: 17275 – senaste granskning 16 aug. 2016 – revision: 5

Feedback