Glöm inte att e-posta eller spara filer som du vill behålla. När du avslutar ett möte tas filerna bort för att skydda din integritet och du kan inte återställa dem. Mer information finns i Spara eller skicka filer.

När du är klar väljer du Jag är klar längst ned på Surface Hub-pekskärmen.

Knappen Jag är klar

Om Cortana är aktiverad och tillgänglig i ditt land eller din region kan du också avsluta en session genom att säga "Hey Cortana, end my meeting".

Du har chansen att avbryta och gå tillbaka och spara eller e-posta filerna innan allt rensas från Surface Hub.

Jag är klar-timern

Egenskaper

Artikel-id: 17315 – senaste granskning 15 juni 2016 – revision: 4

Feedback