Från en schemalagd session

Om du har schemalagt ett möte med Skype för företag eller Lync ansluts du automatiskt till samtalet när du väljer mötet på välkomstskärmen. Mikrofoner och kameror aktiveras automatiskt så att de som deltar i samtalet kan se och höra de andra i rummet.

Ett pågående Skype-samtal

Om mötet inte har konfigurerats som ett Skype-möte, men du vill att det ska vara det, ber du mötesorganisatören lägga till Skype för företag i mötet (instruktioner). Välj sedan samtalsknappen och Anslut.

Det gör inget om du glömmer att schemalägga ett möte med Skype för företag (eller ett Lync-möte) när du skapar mötet i Outlook. Gör bara något av följande:

  • Om du inte har anslutit till mötet ännu från Surface Hub går du till Outlook på din telefon, bärbara dator eller surfplatta, öppnar mötesinbjudan och gör den till ett onlinemöte (med Skype eller Lync). Vänta en minut eller två tills mötet visas på välkomstskärmen.

  • Anslut till mötet från din bärbara dator, surfplatta eller telefon och bjud sedan in Surface Hub till samtalet med Skype eller Lync. Besvara samtalet på Surface Hub.

  • Om du redan har anslutit till mötet på Surface Hublägger du till ett samtal.

Egenskaper

Artikel-id: 17316 – senaste granskning 15 juni 2016 – revision: 4

Feedback