Viktigt!

Anta att du har ett heldagsmöte och att du vill bryta för lunch. Du behöver bara lämna rummet. Surface Hub-skärmen återgår till välkomstskärmen. När du kommer tillbaka visas mötet på Surface Hub. Välj Fortsätt när du vill sätta igång igen.

Om du vill ta en paus från ett möte med ett pågående samtal lägger du bara på. När du återupptar mötet väljer du bara knappen Anslut igen i Skype för företag för att återansluta till samtalet.

Viktigt!

  • Om du oroar dig för integriteten eller om du arbetar med något konfidentiellt bör du vara medveten om att vem som helst kan återuppta din session från välkomstskärmen och se vad du arbetade med eller skicka eller spara dina filer.

  • Om du ansluter till ett annat schemalagt möte från välkomstskärmen i stället för att välja Fortsätt raderas alla filerna och all annan information från sessionen från Surface Hub.

Återuppta ett möte eller en session på välkomstskärmen

Surface Hub kan pausas automatiskt om du inte använder den på ett tag. Om det händer under en aktiv session väljer du Fortsätt från välkomstskärmen när du vill fortsätta arbeta.

Egenskaper

Artikel-id: 17321 – senaste granskning 15 juni 2016 – revision: 4

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)