Schemalägga en Surface Hub i förväg

Du schemalägger en Surface Hub på ungefär samma sätt som ett konferensrum för ett möte. Om du schemalägger mötet i Outlook väljer du den Surface Hub som du vill använda i listan med tillgängliga rum.

Välja en Surface Hub i en Outlook-mötesinbjudan

Om du är osäker på vad Surface Hub heter ber du företagets supportavdelning om hjälp.

Om du även vill lägga till ett konferenssamtal lägger du till det genom att välja SkypeMöte (eller Lync-möte).

Knappen för Skype-möte i Outlook

Lägg till de personer som du vill bjuda in, lägg till eventuell övrig mötesinformation och välj sedan Skicka.

En inbjudan till ett Skype-möte i Outlook

Egenskaper

Artikel-id: 17325 – senaste granskning 15 juni 2016 – revision: 4

Feedback