Från Start-menyn kan du öppna appar, t.ex. Skype för företag om du vill ringa ett samtal, OneNote Whiteboard om du vill samarbeta med andra och appen Anslut om du vill projicera din skärm. Välj Start

Start icon
på pekskärmen om du vill öppna menyn.

Välj Alla appar och välj sedan appen du vill använda i listan.

Start-menyn

Om du behöver en app som inte redan finns på Surface Hub kontaktar du företagets supportavdelning eller den person på din arbetsplats som ansvarar för Surface Hub.

Egenskaper

Artikel-id: 17331 – senaste granskning 15 juni 2016 – revision: 4

Feedback