Växla mellan appar

Här är några tips på hur du använder appar på Surface Hub:

Växla mellan öppna appar

Om mer än en app är öppen kan du växla snabbt mellan dem med knappen Aktivitetsvy. Knappen är placerad längst ned på pekskärmen.

Knappen Aktivitetsvy

När aktivitetsvyn är aktiverad väljer du bara den app som du vill växla till. De andra apparna är fortfarande öppna och du kan snabbt växla tillbaka till dem på samma sätt. Om du vill använda mer än en app på skärmen samtidigt drar du den första appen till ena sidan av skärmen för att fästa den. Dra sedan den andra appen till andra sidan.

En skärmbild av aktivitetsvyn

Använda appar i helskärmsläge

Om du vill visa en app i helskärmsläge väljer du knappen med en dubbelpil i appens namnlist.

Knappen med dubbelpil i verktygsfältet för en app.

Om du inte vill använda appen i helskärmsläget längre sveper du upp från skärmens nederkant, eller ned från skärmens överkant, och väljer Avsluta helskärmsläget.

Knappen Stäng helskärm.

Använda appar bredvid varandra

Apparna öppnas bredvid varandra som standard så att du kan utnyttja den stora pekskärmen och arbeta i flera appar samtidigt. Om du vill ändra storlek på apparna när de visas bredvid varandra drar du linjen mellan apparna så att apparnas bredd ändras.

Ändra storlek på appar som är bredvid varandra

Egenskaper

Artikel-id: 17334 – senaste granskning 15 juni 2016 – revision: 4

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)