Skapa en USB-återställningsenhet

Om du får problem med din Windows-dator kan du använda en USB-återställningsenhet för att felsöka och åtgärda problemen, även om det inte går att starta datorn.

Datorn kanske levererades med en återställningsavbildning som används för att återställa datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn helt. Återställningsavbildningen sparas på en dedikerad återställningspartition på datorn och dess storlek är oftast 3 till 6 GB. Du kan spara utrymme på datorn genom att ta bort återställningsavbildningen och använda en återställningsenhet i stället. Windows 8.1 innehåller ett inbyggt verktyg för att skapa en USB-återställningsenhet. Ett meddelande visas i Windows om hur stor återställningspartitionen är och du behöver ett USB-minne som är minst lika stort.

Så här skapar du en USB-återställningsenhet

 1. Svep inåt från skärmens högerkant och tryck sedan på Sök. (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)
 2. Skriv återställningsenhet i sökrutan och välj Skapa en återställningsenhet.
 3. När verktyget för återställningsenheter öppnas kontrollerar du att kryssrutan Kopiera återställningspartitionen från datorn till återställningsenheten är markerad och väljer sedan Nästa.
 4. Anslut en USB-enhet till datorn som är minst lika stor som den storlek som anges på skärmen.
 5. Markera den USB-enhet som du vill använda för återställningsenheten och välj sedan Nästa.
 6. Välj Skapa. Återställningsavbildningen och de nödvändiga återställningsverktygen kopieras till USB-flashminnet. Det tar en stund, beroende på datorn och återställningsavbildningens storlek.
 7. Gör något av följande när processen är klar:
   • Om du vill ha kvar återställningspartitionen på datorn väljer du Slutför.
   • Om du vill ta bort återställningspartitionen från datorn för att frigöra diskutrymme väljer du Ta bort återställningspartitionen. Välj sedan Ta bort. Det frigör diskutrymmet som upptogs av återställningsavbildningen. När borttagningen är klar väljer Slutför.
 8. Ta bort USB-flashminnet. Nu är detta din återställningsenhet för Windows 8.1 och du behöver den om du skulle behöva återställa datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn helt. Förvara den på ett säkert ställe och använd den inte för att lagra andra filer eller data.


Egenskaper

Artikel-id: 17422 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Windows 8.1

Feedback