Beskrivning av Domain Name System (DNS)

Gäller för: Windows

Sammanfattning


Den här artikeln beskrivs DNS Domain Name System () och dess viktigaste komponenter.

Mer information


DNS är namntjänsten för Internet-adresser som översätter eget domännamn till numeriska adresser för IP (Internet Protocol). Till exempel ”www.microsoft.com” översätts till 198.105.232.6.DNS består av följande komponenter:
  • Domäner: En domän är en logisk grupp med datorer i ett stort nätverk. Åtkomst till varje dator i en viss grupp styrs av samma server.
  • Distribuerad databas: En distribuerad databas är ett Arkiv för information om datorer i ett nätverk.
  • Namnservrar: En namnserver innehåller adressinformation om andra datorer i nätverket. Informationen kan ges till klientdatorer som gör en begäran till namnservern.
  • Klienter: En klient begär information från servrarna. I domännamnssystemet begär klienten nätverk adressinformation från namnservrarna.
  • Matcharen: Ger en matchare klienter adressinformation om andra datorer i nätverket.