Skapa en systemreparationsskiva

Med hjälp av systemåterställningsalternativen kan du reparera Windows om ett allvarligt fel inträffar. För att kunna använda systemåterställningsalternativen behöver du en installationsskiva för Windows eller åtkomst till datortillverkarens återställningsalternativ. Om du inte har något av detta kan skapa du en systemreparationsskiva för att få åtkomst till systemåterställningsalternativen.

Så här skapar du en systemreparationsskiva
Så här använder du systemreparationsskivan

Starta datorn från en installationsskiva eller ett USB-minne med Windows 7

Du kan behöva starta datorn från installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7 om du vill:
  • Installera eller installera om Windows 7.
  • Återställa Windows 7 efter ett allvarligt fel. Om datorn inte startar Windows överhuvudtaget, kan du komma åt Startreparation och andra verktyg i menyn Systemåterställningsalternativ från installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7. De här verktygen kan hjälpa dig att få igång Windows 7 igen.

Så här startar du Windows 7 från en installationsskiva eller ett USB-minne
Om sidan Installera Windows inte visas
Så här ändrar du startinställningar i datorns BIOSEgenskaper

Artikel-id: 17423 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback