Skydda datorn med Microsoft Defender Offline

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Microsoft Defender Offline är ett kraftfullt offlineverktyg som körs från en betrodd miljö utan att starta ditt operativsystem. Det här avsnittet beskriver hur du använder Microsoft Defender Offline i Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7.

När ska jag använda Microsoft Defender Offline?

Kör Microsoft Defender Offline om:

 • Windows-säkerhet (heter Windows Defender Säkerhetscenter i tidigare versioner av Windows) upptäcker rootkits eller annan mycket motståndskraftig skadlig kod på datorn och uppmanar dig att använda Microsoft Defender Offline. Du kan få ett meddelande om att skadlig kod hittats på enheten eller ett meddelande i Windows-säkerhet om att ytterligare rensning krävs.
 • Du misstänker att det finns skadlig kod gömd på datorn men säkerhetsprogrammet har inte hittat något. I så fall kan du starta en sökning med Microsoft Defender Offline från inställningarna för Windows-säkerhet. Gör så här:
 1. Välj Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot .
 2. På skärmen Skydd mot virus & hot gör du något av följande:
  • I en uppdaterad version av Windows 10: Under Aktuella hot väljer du Alternativ för sökning.
  • I tidigare versioner av Windows: Välj För en ny avancerad genomsökning under Hothistorik.
 3. Välj Microsoft Defender Offline-sökning och välj sedan Sök nu.

The Scan options dialog showing Microsoft Defender Offline scan selected.

Du får ett meddelande om att du håller på att loggas ut ur Windows. När du är måste datorn starta om. Microsoft Defender Offline laddar och gör en snabb genomsökning av datorn i återställnings miljön. När sökningen är klar (tar ungefär 15 minuter) startas datorn automatiskt om.

Var hittar jag genomsökningsresultaten?

Så här hittar du resultaten från Microsoft Defender Offline-genomsökningen:

 1. Välj Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot .
 2. På skärmen för Virus och hotskydd i Windows 10, under Aktuella hot väljer du Sökalternativ och sedan Skyddshistorik (I tidigare versioner av Windows kan det stå Hothistorik).

Använda Windows Defender Offline på Windows 7 och Windows 8.1

Om du kör Windows Defender Offline på Windows 7 eller Windows 8.1 måste du följa dessa fyra grundläggande steg:
 
 1. Ladda ned Windows Defender Offline och installera det på en CD, en DVD eller ett USB-minne.

  Windows Defender Offline removable media options
 2. Starta om datorn med Windows Defender Offline-mediet. CD:n, DVD:n eller USB-minnet som du skapade i steg 1 ska med andra ord sitta i datorn när du startar om den. Följ anvisningarna för att starta från enheten som innehåller detta medium.
 3. Genomsök datorn efter virus och annan skadlig kod.
 4. Ta bort all skadlig kod som hittas på datorn.
Windows Defender Offline vägleder dig genom de här fyra stegen när du använder verktyget. Om du har uppmanats i Microsoft Security Essentials eller Windows Defender Säkerhetscenter att ladda ned och köra Windows Defender Offline är det viktigt att du gör det. Detta gör du för att försäkra dig om att datorn inte är utsatt för hot.
 
Börja med att leta reda på en tom CD eller DVD, eller ett USB-flashminne med minst 250 MB ledigt utrymme, och ladda sedan ned och kör verktyget. Du vägleds genom stegen för att skapa det flyttbara mediet.
 

Ladda ned 32-bitarsversionen

Ladda ned 64-bitarsversionen

Om du är osäker på vilken version du ska ladda ned kan du läsa Har jag 32- eller 64-bitarsversionen av Windows på min dator?