Så här roterar du en tabell i SQL Server


Sammanfattning


I den här artikeln beskrivs hur du roterar en SQL Server-tabell. Anta att du har en tabell med namnet QTRSALES. Tabellen innehåller kolumnerna ÅRTAL, kvartal och belopp med data i följande format (Observera att det inte finns någon rad för det fjärde kvartalet 1996):
  Year   Quarter   Amount  -------------------------------  1995   1      125,000.90  1995   2      136,000.75  1995   3      212,000.34  1995   4      328,000.82  1996   3      728,000.35  1996   2      422,000.13  1996   1      328,000.82 
Anta att du vill rotera tabellen så att du kan se data i följande format:
  YEAR    Q1       Q2       Q3       Q4  -------------------------------------------------------------------  1995   125,000.90   136,000.75   212,000.34   328,000.82  1996   328,000.82   422,000.13   728,000.35      0.00 
Frågan som du vill använda för att rotera tabellen finns i nästa avsnitt i den här artikeln.

Exempel fråga för att rotera tabellen

Här är den fråga som du vill använda för att rotera tabellen:
SELECT YEAR,    Q1= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 1 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q2= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 2 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q3= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 3 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q4= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 4 AND YEAR = Q.YEAR),0)   FROM QTRSALES Q   GROUP BY YEAR

Fråga för stora tabeller

För stora tabeller blir den här frågan snabbare:
year=q.year,SUM(CASE quarter WHEN 1 THEN amount ELSE 0 END) as Q1,SUM(CASE quarter WHEN 2 THEN amount ELSE 0 END) as Q2,SUM(CASE quarter WHEN 3 THEN amount ELSE 0 END) as Q3,SUM(CASE quarter WHEN 4 THEN amount ELSE 0 END) as Q4FROM qtrsales qGROUP BY year