Åtgärda säkerhetsproblem i Windows automatiskt

Följ stegen nedan för att automatiskt diagnostisera och reparera Windows-säkerhetsproblem genom att aktivera kontroll av användarkonton, datakörningsskyddet, Windows-brandväggen och andra säkerhetsalternativ och funktioner i Windows.

  • Välj knappen Ladda ned på den här sidan.
  • I dialogrutan Filhämtning klickar du på Kör eller Öppna, och följer sedan anvisningarna i felsökaren för Windows-brandväggen.

Ladda ned
 

  • Kontrollerar följande säkerhetsfunktioner i Windows och aktiverar dem om det behövs
  • Nätfiskefiltret eller Smartscreen-filtret
  • User Account Control (UAC)
  • Dataexekveringsskyddet (DEP)
  • Windows-brandväggen
  • Status och uppdateringar för antivirusskyddet
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Egenskaper

Artikel-id: 17601 – senaste granskning 14 juni 2016 – revision: 1

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)