Diagnostisera och åtgärda problem med Windows-brandväggen automatiskt

Följ stegen nedan för att automatiskt åtgärda problem med Windows-brandväggen:

  • Välj knappen Ladda ned på den här sidan.
  • I dialogrutan Filhämtning klickar du på Kör eller Öppna och följer sedan anvisningarna i felsökaren för Windows-brandväggen.

Ladda ned
 

  • Windows-brandväggen är inte standardbrandvägg
  • Windows-brandväggen startar inte 
  • Windows kunde inte starta Windows-brandväggen (tjänstespecifikt fel 5 (0x5))
  • Fjärrhjälp fungerar inte eftersom den blockeras av Windows-brandväggen
  • Du kan inte komma åt delade filer och skrivare eftersom delningen blockeras av Windows-brandväggen
  • BFE-tjänsten saknas
  • Brandväggen startar inte (felkod 80070424)
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Egenskaper

Artikel-id: 17613 – senaste granskning 14 juni 2016 – revision: 1

Feedback