Ändra fönsterrubriken i Internet Explorer

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

Fönsterrubriken i Internet Explorer består av sidrubriken och Internet Explorer-rubriken. Artikeln innehåller en beskrivning på hur du lägger till och tar bort en anpassad fönsterrubrik i Internet Explorer.

Mer Information

Sidrubriken anges med HTML-taggen <TITLE> på den aktuella sidan. Om du t ex visar en webbsida med följande <TITLE>-tagg visas "Välkommen till Microsofts hemsida" i namnlisten i Internet Explorer-fönstret:

<TITLE>Välkommen till Microsofts hemsida</TITLE>
Standardrubriken i Internet Explorer-fönster är "Microsoft Internet Explorer". Fönsterrubriken kan anpassas av Internet-innehållsleverantörer, Internet-leverantörer och företagsadministratörer med hjälp av Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Det går även att ändra fönsterrubriken manuellt i registret.

Om du anpassar Internet Explorer-fönstret läggs texten "tillhandahålls av <din rubrik>" till så här:

Sidrubrik - Microsoft Internet Explorer tillhandahålls av din rubrik

Lägga till och ta bort en anpassad rubrik manuellt

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Detta avsnitt innehåller en beskrivning på hur du lägger till och tar bort en anpassad fönsterrubrik i Internet Explorer genom att redigera registret. Gör det med någon av metoderna nedan.

Så här lägger du till en anpassad fönsterrubrik i Internet Explorer

Lägg till ett strängvärde med namnet Window Title i följande registernyckel i Registereditorn:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Datavärdet är den rubrik som du vill ska visas i Internet Explorer-fönstret.


Obs! I Windows NT ska värdet vara av typen REG_SZ i stället för Sträng.

Så här tar du bort en anpassad fönsterrubrik i Internet Explorer

Ta bort följande värde med Registereditorn:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
När detta värde tas bort blir "Microsoft Internet Explorer" standardrubrik för fönster.
Egenskaper

Artikel-id: 176497 – senaste granskning 15 feb. 2008 – revision: 1

Feedback