Tiden har gått ut. Nu går det inte längre att skicka in bilder till Windows-galleriet

Nu går det tyvärr inte längre att skicka in bilder till Windows Tilläggsgalleriet. Tiden har tyvärr gått ut och vi kan inte ta emot fler fantastiska bilder. (Och vi saknar det redan.) Har du redan skickat något? Läs våra vanliga frågor och svar och användningsvillkor.

Användningsvillkor

 1. LICENS. Genom att skicka in ditt foto, din bild eller ditt verk (”Bilden”) till Microsoft beviljar du Microsoft (inklusive dess koncernbolag och dotterbolag) en världsomfattande evig licens, fullt betald utan royalty, i och i samband med, anpassningstjänster och anpassningsfunktioner i Windows operativsystemprodukter (till exempel Windows-teman och -bakgrunder) och alla relaterade Microsoft-webbplatser, Windows Tilläggsgalleriet och all marknadsföring och reklam för sådana anpassningstjänster och anpassningsfunktioner: (a) att kopiera, använda och skapa härledda verk baserat på Bilden, (b) att offentligt skapa och visa kopior av och härledda verk av Bilden samt (c) att distribuera och licensiera kopior av och härledda verk baserade på Bilden till Microsofts kunder för privat bruk (”Licensen”). Du avsäger dig i samtliga länder: alla moraliska rättigheter och liknande rättigheter du har avseende Bilden, och alla rättigheter att kontrollera och godkänna i vilken form Bilden används, och du samtycker härmed till alla former av ändringar i, inklusive tillägg i, eller borttagningar från Bilden som skulle bryta mot moraliska rättigheter eller liknande om de gjordes utan ditt samtycke.
 2. INGA SKYLDIGHETER. Microsoft är inte skyldiga att använda Bilden på något sätt, och kan när som helst, utan någon specifik anledning, sluta använda Bilden. Microsoft bestämmer själva var Bilden ska visas och ansvarar inte för skador som uppstår på grund av beslut om att inte använda (eller sluta använda) Bilden.
 3. ATTRIBUTION. Du beviljar Microsoft (inklusive dess koncernbolag och dotterbolag) rätten att använda ditt namn, din bild, ditt porträtt eller en kombination av dessa för att identifiera dig som den konstnär som har skapat Bilden (sammantaget kallat ”Attribution”). Om Microsoft eller dess koncernbolag eller dotterbolag använder Bilden väljer de själva hur Attributionen ska hanteras, och bestämmer själva placering, framträdande ställning, format och hur länge Bilden ska visas och publiceras.
 4. INGEN EKONOMISK ERSÄTTNING. Du bekräftar att du inte har rätt till någon ersättning (ekonomisk eller annan) för de rättigheter som du beviljar Microsoft och dess koncernbolag och dotterbolag enligt dessa Användningsvillkor eller användningen av Bilden (och foton eller innehåll i Attributionen).
 5. OAVSIKTLIG VISNING. Om Microsoft oavsiktligt visar eller publicerar Bilden som en del i en Microsoft-produkt eller -webbplats som inte ingår i Licensen som anges i avsnitt 1 ovan ska du skicka ett skriftligt meddelande till Microsoft varpå Microsoft ska vidta affärsmässigt rimliga åtgärder för att ta bort Bilden från en sådan Microsoft-produkt eller -webbplats. Du samtycker till att detta är din enda gottgörelse för sådan oavsiktlig visning av Bilden.
 6. HJÄLP. På Microsofts bekostnad ska du upprätta och tillhandahålla hjälpmedel och vidta andra åtgärder som Microsoft rimligen kan begära för att fullständigt åtnjuta rättigheterna enligt dessa Användningsvillkor.
 7. PUBLICITET. Med undantag för det som anges i punkterna 1 och 3 får ingen av parterna kommunicera med media eller allmänheten angående denna Licens och dessa Användningsvillkor utan den andra partens godkännande.
 8. GARANTIER. Du garanterar och intygar: (a) att du är upphovsrättsinnehavare av Bilden, (b) att du har befogenhet att bevilja rättigheter och licenser under dessa Användningsvillkor, (c) att distribution och användning av Bilden, enligt dessa Användningsvillkor, inte gör intrång på tredje mans immateriella rättigheter, sekretess, publicering eller annan äganderätt eller bryter mot någon lagstiftning i det land där Bilden skapades eller kräver godkännande av, granskning av eller ersättningsbetalning till någon person samt (d) att du har alla nödvändiga och relevanta rättigheter till eventuella personer som visas på Bilden.
 9. FRISKRIVNING, UNDANTAG, BEGRÄNSNINGAR. Om inte annat följer av punkt 8 lämnar ingen av parterna några garantier (uttryckliga eller underförstådda eller andra garantier), inklusive underförstådda garantier om allmän lämplighet, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter, lämplighet för ett särskilt ändamål eller äganderätt, avseende dess utförande eller något annat som anges i dessa Användningsvillkor. Ingen av parterna kan hållas ansvarig för särskilda skador, oförutsedda skador, följdskador eller andra liknande skador i samband med Bilden, Attributionen eller Licensen, oavsett om skadorna är förutsebara eller inte. Microsofts och dess koncernbolags och dotterbolags totala ansvar under dessa Användningsvillkor är begränsat till 500 USD.
 10. AVSLUTNING; EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE. Båda parter kan när som helst avsluta Licensen genom att skriftligen meddela den andra parten. Uppsägningstiden är 60 dagar. Efter uppsägningstiden (60 dagar) ska Microsoft vidta rimliga affärsmässiga åtgärder för att se till att Bilden upphör att vara allmänt tillgänglig. Avsnitten 9, 10 och 11 fortsätter gälla efter Licensens upphörande. I avsikt att undanröja alla tvivel fortsätter Microsofts kunders rättigheter till Bilden, som distribuerats till dessa kunder före Licensens upphörande, att gälla efter att Licensen har avslutats eller löpt ut.
 11. UPPSÄGNING. Alla uppsägningar under dessa Användningsvillkor ska: (i) ske skriftligt; (ii) ske på engelska (om inte annat krävs); (iii) anses ha tillhandahållits vid mottagningen; (iv) skickas via e-post, budtjänst, budbärare eller rekommenderat eller assurerat brev (portot betalt, returkvitto begärt); (v) vid användning av e-post skickas till winpgal@microsoft.com och vid användning av post skickas till ”Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (med en faxkopia till Legal and Corporate Affairs på (425) 936-7329).
 12. JURISDIKTION OCH JURISDIKTIONSORT. Dessa Användningsvillkor styrs av lagen i delstaten Washington. Parterna samtycker till den exklusiva jurisdiktionen hos delstatsdomstolar eller federala domstolar i Kings County, Washington.

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på frågor som du kan ha om att skicka foton eller konstnärliga verk till Windows-galleriet.

 
Vad händer om mitt verk blir valt?
Meddelas jag om mitt verk tas med?
Kommer mitt namn att synas?
Har jag kvar upphovsrätten till mitt verk?
Kommer ni att göra ändringar i min bild?
Vad gör ni med min personliga information?
Kan jag ta bort mitt foto eller mitt verk från galleriet om jag skulle ångra mig?

Egenskaper

Artikel-id: 17776 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback