Tillägg för Windows Home Server

Har du redan Windows Home Server och vill göra mer? Kolla in de här tilläggen från andra leverantörer:

 • Windows Home Server Connector för Windows Phone 7. Tillägget Windows Home Server Phone Connector gör att du kan ansluta till din hemserver med din Windows Phone 7. Med det här verktyget kan du använda telefonen för att fjärrhantera din server (t.ex visa varningar, hantera användare eller starta och stoppa säkerhetskopieringar) samt visa och öppna mediefiler som lagras på servern.
 • Advanced Admin Console 2011. Utökad åtkomst till olika delar av serverns administrationskontroller från instrumentpanelen.
 • AWIECO DriveInfo. Ett kostnadsfritt tillägg som ger en grafisk översikt över hårddiskarna och de delade mapparna på instrumentpanelen.
 • AWIECO Remote Launcher. Ger åtkomst till ytterligare administrationsfunktioner och systemverktyg på Windows Home Server 2011-instrumentpanelen.
 • AWIECO WakeOnLAN. Ett kostnadsfritt tillägg som låter Windows Home Server starta alla datorer som är anslutna till nätverket.
 • Cloudberry Online Backup för Windows Home Server. Låter dig säkerhetskopiera data på hemservern till molnet.
 • Integrity Checker. Letar tyst, effektivt och automatiskt efter nya data.
 • KeepVault. KeepVault och KeepVault Pro & Business är tillägg för datasynkronisering och säkerhetskopiering i molnet för Windows Home Server.
 • Lights-Out. Ett tillägg för strömhantering som låter dig försätta servern i strömsparläge eller vänteläge på schemalagda tider (tillägg på expertnivå).
 • My Movies för Windows Home Server 2011. Automatisk skivkopiering av ljud-CD och filmer från interna eller USB-anslutna optiska skivenheter, och övervakning av dina delade mappar för att lägga till metadata till kopierade skivor eller till filmer och TV-program som redan lagras på servern.
 • Remote Notification. Håller dig uppdaterad om statusen för Windows Home Server oavsett var du befinner dig. Vidarebefordrar alla tillståndshändelser som genereras av Windows Home Server, även dem som utfärdas av andra tillägg, som Home Server SMART och Remote Alert.
 • WHSuTorrent. Låter dig övervaka och hantera nedladdade filer via Windows Home Server 2011-fjärrwebbplatsen.


Egenskaper

Artikel-id: 17778 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback