Vanliga frågor och svar om Lifecycle Support-policyn – Microsoft Azure

Tillbaka till startsidan för Support Lifecycle
 

På denna sida: 

Obs! Det här dokumentet uppdaterades den 10 november 2014 med formateringsändringar. 


 Policyfrågor om Azure

1. Vad är Support Lifecycle-policyn för Microsoft Azure?
2. Vad är Support Lifecycle-policyn för Azure-molntjänster?


 Frågor om gästoperativsystem

All implementeringsinformation om tillbakadragande av Azure-operativsystem finns på MSDN-sidan om matrisen för Azure-gästoperativsystemversioner och SDK-kompatibilitet här.

 
3. När dras en OS-gästfamilj tillbaka?
4. Hur informeras kunderna om att en OS-gästfamilj ska dras tillbaka?
5. Hur kan jag minska migreringens påverkan?
6. Vad gör jag om mitt webbprogram kräver djupare integrering med operativsystemet?
7. Vad kan jag förvänta mig under 12-månadersperioden?
8. Vad kan jag förvänta mig efter 12-månadersperioden?
9. Vad kan jag förvänta mig efter att respitperioden för gästoperativsystemet (korrigeringsnivå) har upphört?
10. Hur meddelas kunderna om uppdateringar av gästoperativsystemversionen?


 Frågor om SDK:er (Software Development Kit)

 
11. Hur informeras kunderna om en tillbakadragen SDK?
12. Kan kunderna skapa Azure-molntjänster med ett Azure-SDK som kommer att dras tillbaka under 12-månadersperioden?
13. Kan kunderna skapa och ändra Microsoft Azure Cloud Services med ett Microsoft Azure-SDK som har dragits tillbaka efter 12-månadersperioden?
14. Vad händer med kundens molntjänster (distributioner) som skapats med en Microsoft Azure SDK-version som inte omfattas av support?
15. Vilken är tillbakadragandeplanen för SDK:er som är äldre än de versioner N-1 som omfattas av support?
16. Vilken är uppgraderingsvägen för att gå över till en nyare version av ett SDK?
17. Kommer äldre versioner av .NET Framework att ha omfattas av support i nya OS-familjer?
Viktiga länkar och URL:er


Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.

Egenskaper

Artikel-id: 18486 – senaste granskning 26 juli 2016 – revision: 1

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)