Förhindra att vissa mappar överförs till den centrala profilen

VIKTIGT! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Information om hur du gör detta finns i direkthjälpsavsnitten "Återställa registret" i Regedit.exe eller "Återställa en registernyckel" i Regedt32.exe.

Sammanfattning

Service Pack 4 för Windows NT 4.0 lägger till en möjlighet i användarprofilens replikeringsalgoritm att förhindra att vissa mappar överförs till den centrala användarprofilen. Detta är särskilt användbart om du vill förhindra att temporära internetfiler överförs vid utloggning tillsammans med resten av användarens profil.

Mer Information

Denna nya funktion kan implementeras på två olika sätt. Antingen kan användaren redigera sin profil i registret manuellt, eller så kan systemadministratören implementera systemprinciper.

Information om vilka mappar som ska uteslutas lagras i själva verket i två nycklar i registret: en för användarinställningarna och en annan som beror på systemprinciperna. När användaren loggar ut slås de två listorna samman till en fullständig lista.

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det orsaka allvarliga problem som kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan läsa mer om hur du redigerar registret i hjälpavsnittet "Ändra nycklar och värden" i Registereditorn (Regedit.exe) eller hjälpavsnitten "Lägga till och ta bort information i registret" och "Redigera registerinformation" i Regedt32.exe. Observera att du bör säkerhetskopiera registret innan du redigerar det.

Användarinställningar lagras i följande nyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Lägg till värdet ExcludeProfileDirs som REG_SZ. Katalognamnen ska anges i förhållande till profilens rot och måste skiljas åt med semikolon.

Ett exempel:
Temporary Internet Files;Application Data\Microsoft\Outlook;Personal

Så här utesluter du mappar genom systemprinciper:

  1. Läs in mallarna Common.adm och Winnt.adm i Systemprincipshanteraren.
  2. Skapa nya principer.
  3. Öppna Standardanvändare och expandera sedan Windows NT-användarprofiler.
  4. Välj "Uteslut kataloger i den centrala profilen".
  5. Ange de katalognamn som du vill utesluta i textrutan. På samma sätt som ovan måste katalogerna anges relativt till användarprofilens rot, och flera poster måste skiljas åt med semikolon.
Egenskaper

Artikel-id: 188692 – senaste granskning 1 okt. 2003 – revision: 1

Feedback