Felsökning av startproblem i Windows 98

Om den här artikeln inte innehåller en beskrivning av felmeddelandet som visas, kan du besöka följande Microsoft-webbplats och läsa fler artiklar om felmeddelanden:
315854 Resurscenter för felmeddelanden i Windows 98 och Windows ME

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs åtgärder för felsökning som kan användas om datorn slutar svara (låser sig), eller om ett felmeddelande visas, till exempel ett meddelande om ett allvarligt undantag eller ogiltigt VxD.

Artikeln innehåller också information om användning av verktyget Systeminformation (Msconfig.exe) för felsökning av startproblem. När du har startat om datorn flera gånger kan du med hjälp av Msconfig.exe identifiera filen eller registerposten som orsakar problemet. När du har hittat posten som orsakar problemet bör du ta bort den genom att redigera lämplig fil- eller registernyckel och sedan återställa verktyget för systemkonfiguration till alternativet Normal start.


Information om start av Windows 98 i felsäkert läge med hjälp av verktyget för systemkonfiguration finns i avsnittet "Så avgränsar du problemet" i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge
VIKTIGT! I den här artikeln beskrivs åtgärder för felsökning som kan hjälpa dig att lösa problem med start av Windows 98. Informationen finns också i felsökaren för start och avslutning för Windows 98. Vi rekommenderar att du använder guiden, men vi tror att du också kan ha nytta av den här artikeln. Felsökaren för start och avslutning för Windows 98 finns på följande Microsoft-webbsida:

Följande ämnen behandlas i artikeln: Obs! Om du vill söka mer effektivt i Microsoft Knowledge Base kan du använda nyckelord med anknytning till problemet. Om du söker efter felsökningsinformation som inte behandlas i den här artikeln, kan du söka i Microsoft Knowledge Base igen med hjälp av nyckelord från följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
242450 Söka i Microsoft Knowledge Base med nyckelord

Mer Information

Starta Windows 98 i felsäkert läge

Om Windows 98 inte startar normalt kan du försöka starta det i felsäkert läge. Om du startar Windows 98 i felsäkert läge åsidosätter du den aktuella reallägeskonfigurationen och laddar en minimal konfiguration i skyddat läge, inaktiverar drivrutiner för Windows 98 och använder standard-VGA-bildskärmskortet. Du startar Windows 98 i felsäkert läge genom att starta om datorn, hålla CTRL-tangenten nedtryckt tills Windows 98 Start-menyn visas och sedan välja Felsäkert läge. Om du kan starta i felsäkert läge följer du instruktionerna i "Windows 98 startar i felsäkert läge" i den här artikeln.


Om Windows 98 inte startar i felsäkert läge följer du instruktionerna i "Windows 98 startar inte i felsäkert läge" i den här artikeln.

Windows 98 startar inte i felsäkert läge

Följande tillstånd kan medföra att Windows 98 inte startar i felsäkert läge:

 • Datorn har angripits av ett virus.Om du vill veta mer om datavirus klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  129972 Beskrivning av datavirus
 • Datorns CMOS-inställningar är felaktiga. Kontrollera att datorns CMOS-inställningar är korrekta. Du måste kanske kontakta datortillverkaren för att kontrollera inställningarna.
 • Det finns en maskinvarukonflikt. Sådana konflikter kan bland annat vara PCI BIOS-inställningar, IRQ-konflikter, redundanta COM-portar (till exempel två COM1-portar eller ett internt modem som är inställt för användning av samma COM-port som en befintlig serieport) och defekta RAM-kretsar.
 • En inställning i filen Msdos.sys behöver ändras. (Logo-inställningen ska till exempel vara noll.)Om du vill veta mer om filen Msdos.sys klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  118579 Innehållet i Windows-filen Msdos.sys
 • Det finns en komprimerad enhet där en komprimerad volymfil inte kan monteras.Om du vill veta mer om felsökning av problem med DriveSpace klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

  130018 Datorn startar om gång på gång efter användning av DriveSpace
  133175 Felsökning av DriveSpace i Windows 95
Om du fortfarande inte kan starta Windows 98 i felsäkert läge kör du Windows Registerscanner (Scanreg.exe), eftersom det kan finnas ett problem i systemregistret. Starta Windows Registerscanner så här: starta om datorn, håll CTRL nedtryckt, välj Endast MS-DOS-prompt, skriv scanreg och tryck på RETUR. Om du vill veta mer om Windows Registerscanner klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

183887 Beskrivning av Windows Registerscanner (Scanreg.exe)
Om du vill veta mer om ett felmeddelande om att registret är skadat efter körning av Scanreg.exe, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

186909 Registerskador identifieras av registerscannern efter körning av Scanreg.exe
Om du inte kan starta Windows 98 i felsäkert läge efter att ha använt Windows Registerscanner installerar du Windows 98 i en ny, tom mapp. På så vis kan du fastställa om problemet beror på rester av det tidigare operativsystemet (till exempel en konfigurationsinställning) eller ett maskinvaruproblem.

Windows 98 startar i felsäkert läge

Om Windows 98 startar i felsäkert läge går du igenom startprocessen steg för steg för att kontrollera om några enheter inte laddas som de ska:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Selektiv start.
 3. Försök med olika startalternativ. Följande tabell innehåller en lista över sådana alternativ, med beteckningarna Start A, Start B, Start C. Markera kryssrutan för startalternativet du vill använda. Fastställ orsaken till problemet med hjälp av instruktionerna nedanför tabellen.

  Start A Start B Start C
  ------------------------------------------------------------
  Kör Config.sys Ja Nej Ja
  Kör Autoexec.bat Ja Nej Ja
  Kör Winstart.bat (om möjligt) Ja Ja Nej
  Kör System.ini Nej Ja Ja
  Kör Win.ini Nej Ja Ja
  Ladda Autostart-objekt Ja Ja Nej

  Obs! Det går inte att inaktivera en fil som har det skrivskyddade attributet med hjälp av Msconfig, även om det verkar så. Om filen du försöker inaktivera har ersatts av en kopia, ska det finnas en text av följande slag i början av filen:

  rem
  rem *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***
  rem
  rem This file was created by the System Configuration Utility as
  rem a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual
  rem AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.
  rem

  Obs! Information om åtgärder när Windows 98 inte startar normalt under något av följande scenarier finns i "Felsökning av problem med drivrutiner i skyddat läge" nedan.


  Prova först alternativet Start A. Om Windows 98 inte startar normalt under de här förhållandena provar du alternativet Start B. Om Windows 98 inte startar normalt med alternativet Start A finns det ett problem i filen System.ini eller Win.ini. Så här tar du reda på vilken rad i filen System.ini eller Win.ini som orsakar problemet:

  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka påOK.
  2. Klicka på fliken Win.ini.
  3. Dubbelklicka på Windows-mappen.
  4. Avmarkera kryssrutorna load= och run=.
  5. Klicka på OK.
  6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
  Om Windows 98 startar normalt med alternativ B finns det ett problem i en drivrutin eller ett minnesresident program som laddas från filen Config.sys eller Autoexec.bat. Se "Felsökning av problem med minnesresidenta program" nedan.


  Om Windows 98 inte startar normalt med startalternativen A eller B provar du alternativ C. Om Windows 98 startar normalt med startalternativ C finns det ett problem i ett program som körs under starten. Se "Felsökning av problem med Autostart-mappen" nedan.


  Om du fortfarande inte kan starta Windows 98 använder du Systemfilsgranskaren för att kontrollera om några systemfiler har skadats eller bytts ut. Starta Systemfilsgranskaren så här: Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg, klicka på Systeminformation och klicka sedan på SystemfilsgranskarenVerktyg-menyn. Information om hur Systemfilsgranskaren används för att extrahera en fil finns i avsnittet om Systemfilsgranskaren i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  129605 Extrahera komprimerade Windows-originalfiler
  Om du vill veta mer om Systemfilsgranskaren klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  185836 Beskrivning av Systemfilsgranskaren (Sfc.exe)
Om du fortfarande inte kan starta Windows 98 normalt går du till "Felsökning av problem med drivrutiner i skyddat läge" nedan.

Felsökning av problem med Autostart-mappen

Problemet kan bero på ett program som körs under starten. Så här avgör du vilket program som orsakar problemet:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Autostart och avmarkera alla kryssrutor.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Gör så här om problemet är löst:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Markera den första kryssrutan på fliken Autostart.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Om problemet kvarstår upprepar du steg 1-3 men markerar nästa kryssruta i listan. När problemet återkommer förhindrar programmet vid den senaste kryssrutan du markerade Windows 98 från att starta normalt. Kontakta programtillverkaren för att få hjälp.


Det kan också finnas ett problem med ett minnesresident program som laddas i filen Winstart.bat (om den finns). Om kryssrutan Kör Winstart.bat är tillgänglig på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration avmarkerar du kryssrutan, klickar på OK och startar om datorn.


Filen Winstart.bat finns vanligen i Windows-mappen och används för att ladda minnesresidenta program som endast behövs för Windows-program.

Felsökning av problem med minnesresidenta program

Problemet kan vara en drivrutin eller ett minnesresident program som laddas från Config.sys eller Autoexec.bat. Så här tar du reda på om det är fallet:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Selektiv start, och avmarkera sedan kryssrutan Kör Autoexec.bat.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Om problemet är borta laddas drivrutinen eller det minnesresidenta programmet som vållar problemet från Autoexec.bat. Om problemet inte är borta laddas drivrutinen eller det minnesresidenta programmet som vållar problemet från Config.sys. Så här tar du reda på vilken rad i Autoexec.bat eller Config.sys som laddar drivrutinen eller det minnesresidenta programmet:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Autoexec.bat eller Config.sys, och avmarkera sedan kryssrutorna för alla inte nödvändiga drivrutiner och program.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Gör så här om problemet är löst:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Markera den första kryssrutan på fliken Autoexec.bat eller Config.sys.
 3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
Om problemet kvarstår upprepar du steg 1-3 men markerar nästa kryssruta i listan. När problemet återkommer beror det på drivrutinen eller det minnesresidenta programmet från den senaste kryssrutan. Kontakta programtillverkaren för ytterligare hjälp.


Om problemet kvarstår kör du Windows Registerscanner, eftersom det kan finnas ett problem i systemregistret. Starta Windows Registerscanner så här: Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg, klicka på Systeminformation och klicka sedan på RegisterscannerVerktyg-menyn.

Felsökning av problem med drivrutiner i skyddat läge

Problemet kan bero på en drivrutin för skyddat läge för Windows 98. Så har tar du reda på om det är fallet:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt.
 3. Markera en kryssruta under Inställningar.
 4. Klicka på OK, på OK igen och starta om datorn.
Upprepa steg 1-4 om problemet kvarstår, men markera en annan kryssruta i steg 3. När problemet försvinner innebär det att det orsakades av den senaste kryssrutan.

Om du vill veta mer om avancerade inställningar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

181966 Avancerad felsökning av verktyget för systemkonfiguration
Om problemet kvarstår inaktiverar du IRQ-styrning för PCI-bussen i Windows.

Om du vill veta mer om hur du gör klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

182628 Inaktivera IRQ-styrning för PCI-bussen i Windows
Om problemet kvarstår inaktiverar du enheter i Enhetshanteraren så här:

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på System.
 3. På fliken Enhetshanteraren inaktiverar du alla enheter under följande grenar:

  • Bildskärmskort
  • Diskettstyrenheter
  • Styrenheter för hårddisk
  • Tangentbord
  • Mus
  • Nätverkskort
  • Portar
  • PCMCIA-fack
  • SCSI-styrenheter
  • Ljud-, video- och spelenheter


  Så här inaktiverar du en enhet i Enhetshanteraren:

  1. Dubbelklicka på grenen med enheten du vill inaktivera, klicka på enheten och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Markera kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil på fliken Allmänt, och klicka sedan på OK.
  3. Starta om datorn.
 4. Om problemet är borta aktiverar du enheterna du inaktiverade i steg 3 och kontrollerar sedan att det inte finns några enhetskonflikter.


  Obs! Aktivera enheter i följande ordning:

  • COM-portar
  • Styrenheter för hårddisk
  • Diskettstyrenheter
  • Övriga enheter
  Så här aktiverar du en enhet och kontrollerar om det finns några konflikter:

  1. Dubbelklicka på grenen med enheten du vill aktivera, klicka på enheten och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Avmarkera kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil på fliken Allmänt.
  3. Klicka på fliken Resurser, och kontrollera att det inte finns några konflikter under Enheter i konflikt. Observera att fliken Resurser inte visas för varje enhet.
  4. Klicka på OK, och starta sedan om datorn.
Om problemet kvarstår kör du agenten för automatisk överhoppning och aktiverar alla enheter som har inaktiverats. Starta agenten för automatisk överhoppning så här: klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg, klicka på Systeminformation och klicka sedan på Agenten för Automatisk överhoppningVerktyg-menyn.

Om du vill veta mer om hur du använder agenten för automatisk överhoppning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

186588 Beskrivning av agenten för automatisk överhoppning (Asd.exe)
Om problemet kvarstår kontrollerar du om det finns en skadad virtuell drivrutin (VxD) så här:

 1. Starta om datorn, håll CTRL-tangenten nedtryckt tills Windows 98 Start-menyn visas och välj sedan Bekräfta varje rad.
 2. Tryck på J vid varje fråga till och med "Vill du ladda alla drivrutinerna för Windows?", och tryck sedan på N vid alla övriga frågor. Anteckna alla objekt som laddas efter denna punkt. Detta förhindrar att virtuella drivrutiner laddas och att virtuella drivrutiner i mappen Windows\System\Vmm32 används i stället för interna virtuella Windows-drivrutiner (virtuella drivrutiner i filen Vmm32.vxd).

Ytterligare anmärkningar

Information om kända maskinvaruproblem finns i filen Hardware.txt i Windows-mappen.


Ytterligare hjälp med felsökning kan fås i filen Bootlog.txt i rotmappen. I den här filen anges laddningsstatus för alla drivrutiner för realläge och skyddat läge. Om Windows 98 inte startar korrekt anges den sista drivrutin som laddats i filen Bootlog.txt, och vid varje drivrutin som inte laddades innan problemet uppstod står det "LoadFail".


Obs! Vissa "LoadFail"-poster i Bootlog.txt är normala poster. Det finns en lista över sådana normala "LoadFail" i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

127970 Laddningsfel i filen Bootlog.txt
Egenskaper

Artikel-id: 188867 – senaste granskning 16 maj 2011 – revision: 1

Feedback