Skapa nya e-postkonton i Outlook 2000

Obs! De här instruktionerna gäller endast om du har installerat Outlook med alternativet IMO (Internet Mail Only). Du kan ta reda på installationstypen genom att klicka på Om Microsoft OutlookHjälp-menyn. Om du har installerat alternativet IMO (Internet Mail Only) visas "IMO".

Om du vill veta mer om skillnader mellan e-postklienterna Microsoft Outlook och Microsoft Outlook Express, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

257824 OL2000: Skillnader mellan Outlook och Outlook Express

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du skapar ett nytt e-postkonto för användning med IMO-versionen (Internet Mail Only) av Microsoft Outlook 2000 när det används första gången, och hur du skapar flera e-postkonton på samma dator.

Obs! I AOL (America Online) används ett särskilt e-postsystem som inte är kompatibelt med Internetstandarderna som stöds av Outlook.
Om du vill veta mer om hur du använder Outlook med Hotmail eller någon annan webbaserad e-postleverantör klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

234704 Visa Hotmail-meddelanden i Outlook 2000

Mer Information

Innan du börjar måste du ha en anslutning till Internetleverantören samt uppgifter om servernamn för e-postkontot och e-postkontots namn.

När Outlook (IMO) har installerats måste du konfigurera e-postkontot. När Outlook startas första gången efterfrågas information för konfigurering av ett e-postkonto. Läs avsnittet "Konfigurera ett e-postkonto" och börja med steg 4. Om du vill konfigurera kontot innan Outlook används första gången börjar du med steg 1.

Om du vill skapa flera e-postkonton för en Internetleverantör läser du avsnittet "Konfigurera flera e-postkonton för en Internetleverantör".

Konfigurera ett e-postkonto

Så här konfigurerar du ett e-postkonto:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på ikonen E-post.
 3. Klicka på Lägg till i Internetkonton.
 4. Skriv ditt visningsnamn och klicka på Nästa.
 5. Skriv din e-postadress som i exemplet och klicka på Nästa.
 6. Skriv namnen på e-postservrarna (fås från Internetleverantören) och klicka på Nästa.
 7. Skriv namnet på e-postkontot, och lösenordet om det behövs, och klicka på Nästa.
 8. Skriv ett namn på Internetkontot. Klicka på Nästa.
 9. Markera anslutningstypen och klicka på Nästa. Klicka på Slutför.
 10. Stäng E-postkontrollpanelen och Kontrollpanelen för Windows.
Obs! Förvara all information om e-postkontot lätt tillgänglig för framtida bruk. Om någon konfigurationsfil blir skadad tar du bort alla e-postkonton från hanteraren för Internetkonton och lägger sedan till ett konto i taget.

Obs! Om du vill veta mer och läsa om ett sätt att komma åt ett Hotmail-konto från Outlook 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
234704 Visa Hotmail-meddelanden i Outlook 2000
Obs!Outlook kan inte användas som e-postklient för AOL (America OnLine). AOL använder ett eget e-postsystem och tillhandahåller inte någon överföringstjänst som kan användas med Outlook.

Konfigurera flera e-postkonton för en Internetleverantör

Det finns vissa Internetleverantörer som tillåter flera e-postkonton. Problemet är att konfigurera de olika kontona på användarens dator.

Om du vill konfigurera flera e-postkonton för en Internetleverantör på en enda dator måste du göra tre saker.
 • Ange lösenordsalternativ
 • Konfigurera ytterligare Internet-e-postkonton
 • Skapa en ny personlig mapp

Ange lösenordsalternativ

 1. Klicka på Inställningar på Start-menyn och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på ikonen Lösenord.
 3. På fliken Användarprofiler markerar du "Användarna kan anpassa skrivbordsinställningarna. Windows växlar till dina personliga inställningar när du loggar in."
 4. Klicka på OK och sedan på Stäng. Om Outlook aldrig har använts på datorn startar du det och konfigurerar det första e-postkontot med informationen från Internetleverantören.
 5. Avsluta sedan och logga in som en annan användare för att konfigurera övriga konton. Windows 95: Klicka på Start och sedan på Avsluta. Markera "stänga alla program och logga in som en annan användare". Windows NT 4.0, Windows 98 och Windows Millennium Edition: Klicka på Start och sedan på Logga ut <användarnamn>.
 6. När du ombeds ange användarnamnet och lösenordet skriver du namnet på den nya användaren tillsammans med lösenordet.
Om du vill skapa ytterligare konton klickar du på Start och sedan på Logga ut <användarnamn>.

Konfigurera ytterligare Internet-e-postkonton

Instruktioner för att skapa ytterligare Internet-e-postkonton finns i avsnittet "Skapa ett Internet-e-postkonto" ovan.

Skapa en ny personlig mapp

För att slutföra processen måste du definiera en ny personlig mapp för användaren så här:
 1. Peka på Nytt på Arkiv-menyn och klicka på Personlig mappfil (PST).
 2. Skriv in namnet på den nya personliga mappen. Kontrollera sökvägen och ändra den vid behov. Klicka på Skapa. Obs! Använd inte namnet mailbox.pst.
 3. Kontrollera informationen och ändra den vid behov. Klicka sedan på OK.
 4. Om mapplistan inte visas klickar du på Mapplista på Visa-menyn.
 5. Högerklicka på de nya personliga mapparna och klicka på "Egenskaper för <Personliga mappar>", "Överför e-post via POP till den här filen för personliga mappar" samt OK.
 6. Klicka på Avsluta på Arkiv-menyn. Starta om Outlook.
 7. I mapplistan högerklickar du på de personliga mapparna som inte är associerade med Outlook i dag. Klicka sedan på Avancerat och kontrollera att sökvägen till den här filen skiljer sig från sökvägen du skapade i steg 2. Stäng dialogrutorna genom att klicka två gånger på OK.
 8. Högerklicka på de personliga mapparna som inte är associerade med Outlook i dag och klicka på Stäng "Namn på personliga mappar".


  Obs! Genom den här åtgärden stängs anslutningen mellan Outlook och mappen men tas inte bort.
Logga ut som aktuell användare. Logga in som en ny användare och upprepa ovanstående åtgärder för varje ny användare.

Med hjälp av kommandot Skicka med kan du välja vilket konto meddelandet ska skickas från. Om du inte använder Microsoft Word 2000 som e-postredigerare för HTML eller Oformaterad text finns Skicka med på Arkiv-menyn i det öppna, inte skickade meddelandet.

Om du vill veta mer om kommandot Skicka med klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

222207 IMO-kommandot Skicka med är inte tillgängligt när Word används som redigerare

Med hjälp av Regelguiden kan du ta reda på vart e-post som skickas till olika konton levereras.

Om du vill veta mer om användning av Regelguiden klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

196212 Använda Regelguiden i Outlook 2000

Göra Outlook till standard-e-postprogram

Följande instruktioner förutsätter att du använder Microsoft Internet Explorer 5.0 som standardwebbläsare.
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Program och markera Microsoft Outlook i listan över e-postprogram. Du kan också markera Outlook som standardprogram för Diskussionsgrupper, Kalender och Kontaktlista.
 4. Klicka på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 192340 – senaste granskning 21 sep. 2011 – revision: 1

Feedback