OL2000: Åtgärda problem med e-post som blir kvar i Utkorgen

Sammanfattning

I vissa situationer kan ett e-postmeddelande som du skickar flyttas till mappen Utkorgen men inte till mappen Skickade meddelanden. I denna artikel beskrivs hur du åtgärdar problem med e-post som blir kvar i Utkorgen i Microsoft Outlook.

Mer Information

Följande situationer kan medföra att skickade meddelanden ligger kvar i Utkorgen:

 • Du har öppnat meddelandet från Utkorgen innan det skickades.
 • Du arbetar offline och har inte upprättat en fjärranslutning.
 • Din personliga mappfil (*.pst) är skadad.
 • Din personliga adressboksfil (*.pab) är skadad.
 • Du har ett föråldrat eller inkompatibelt tillägg.
 • Du svarade på ett e-postmeddelande som du har fått från ett gammalt konto.

Meddelandet har öppnats från Utkorgen

När du har skickat ett meddelande flyttar Outlook det till Utkorgen. När en anslutning har upprättats med Outlook till din e-postserver görs försök att leverera meddelandet, och en kopia av det skickade meddelandet visas i Utkorgen. Om du öppnar och stänger ett meddelande medan det fortfarande finns i Utkorgen ändrar du meddelandets status, och det skickas inte. Meddelanderubriken visas inte längre i kursiv formatering i utkorgen.

Om du vill ge meddelandet statuses Skicka igen öppnar du det och klickar på Skicka i meddelandets verktygsfält. Meddelanderubriken ska nu bli kursiv i utkorgen. Vid nästa anslutning till e-postservern bör meddelandet levereras.

Arbeta offline

Om du använder Endast Internet Mail:

 1. Avmarkera Arbeta offline på Arkiv-menyn.
 2. Klicka på Skicka och ta emot på Verktyg-menyn och på Internet-kontot, så att meddelandet skickas igen.
Om du använder installationsalternativet Företag eller arbetsgrupp med tjänsten Microsoft Exchange Server:

 1. Klicka på Tjänster på Verktyg-menyn så att dialogrutan Tjänster öppnas.
 2. Markera Microsoft Exchange Service på fliken Tjänster och klicka på Egenskaper.
 3. Avmarkera kryssrutan "Aktivera offlineanvändning" på fliken Avancerat.
 4. Klicka på OK och sedan OK igen så att alla dialogrutor stängs.
 5. Avsluta och starta om Outlook.
Obs! När du arbetar offline med Microsoft Exchange Server-tjänsten är Microsoft Fax-tjänsten också aktiverat som offline. Faxmeddelanden blir kvar i Utkorgen om det visar sig att den enda tjänst som är inställd som offline är Microsoft Exchange Server-tjänsten.

Skadade personliga mappar eller adressboksfiler

Den första åtgärden är att köra reparationsverktyget för Inkorgen. Gör så här:

 1. Om mapplistan inte syns klickar du på Mapplista på Visa-menyn medan du visar Inkorgen.
 2. Högerklicka på ikonen för personliga mappar i mapplistan och klicka sedan på "Egenskaper för 'Personliga mappar'" och Avancerat på fliken Allmänt. Skriv ner sökväg och namn för PST-filen. Stäng dialogrutorna genom att klicka två gånger på Avbryt.
 3. Avsluta Outlook.
 4. Klicka på Start, peka på Program, Tillbehör och Systemverktyg och klicka sedan på Reparationsverktyg för Inkorgen.

  Obs! Om Reparationsverktyg för Inkorgen inte visas på menyn Systemverktyg klickar du på Start, pekar på Sök, klickar på Filer eller mappar och söker efter Scanpst.exe. Dubbelklicka, så körs programmet som hittats.
 5. Klicka på Bläddra i reparationsverktyget för Inkorgen och markera din personliga arkivfil (PST) som registrerades i steg 2.
 6. Klicka på Start, så börjar genomsökningen av filen.
 7. När du är klar med reparationsverktyget för Inkorgen startar du om Outlook.
 8. Kopiera innehållet i det meddelande som har fastnat i Utkorgen och klistra in det i ett nytt meddelande.
 9. Ta bort det ursprungliga meddelandet och försök att skicka det nya meddelandet.

Skapa en ny personlig mappfil

Det andra steget i felsökningen är att skapa en ny personlig mappfil.

Om du använder Endast Internet Mail:

 1. Peka på Nytt på Arkiv-menyn och klicka på "Personlig mappfil (PST)".
 2. Skriv in ett namn på den nya personliga mappfilen och klicka på Skapa och OK.
 3. Högerklicka på den nya personliga mappfilen, klicka på "Egenskaper för personliga mappar" och markera kryssrutan "Överför e-post via POP till den här filen för personliga mappar". Klicka på OK, stäng och starta om Outlook.
 4. Kopiera innehållet i samtliga mappar till den nya personliga mappfilen, utom Utkorgen, skapa meddelandena igen och skicka dem.
Om du använder installationen Företag eller arbetsgrupp och får e-post till din personliga mappfil (pst):

 1. Klicka på Tjänster på Verktyg-menyn.
 2. Klicka på Lägg till, markera Personliga mappar i listan Tillgängliga informationstjänster och klicka på OK.
 3. Skriv in ett unikt namn på den nya PST-filen och klicka på Öppna och OK.
 4. Markera den nya PST-filen på fliken Leverans, under "Leverera ny post till denna plats", och klicka på OK.
 5. Kopiera innehållet i samtliga nya mappar till den nya personliga mappfilen, utom Utkorgen. Avsluta och starta om Outlook, skapa meddelandena igen och skicka dem.

Skapa en ny profil

Det tredje steget i felsökningen är att skapa en ny profil med en ny personlig mappfil (PST) och en ny personlig adressbok (PAB).

Så här gör du om du använder Internet Mail-installationen (IMO) 1. Avsluta Outlook om det körs.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på ikonen E-post.
 4. Markera och ta bort alla e-postkonton och lägg sedan till dem igen.

  Obs! Se till att du känner till alla inställningar som krävs innan du tar bort något av dessa objekt.
 5. Klicka på Stäng när du är klar och stäng Kontrollpanelen.
 6. Starta om Outlook och försök att skicka ett meddelande.
Så här gör du om du använder installationen Företag eller arbetsgrupp

 1. Stäng Outlook om det körs.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på ikonen E-post och Fax eller ikonen E-post, klicka på Visa profiler och klicka på Lägg till, så läggs en ny profil till.
 4. Använd Guide för installation av Inkorgen om du vill skapa en ny profil med en ny PST- och PAB-fil.
 5. Starta Outlook och försök att skicka ett meddelande.
Det fjärde steget i felsökningen är att undersöka om det finns flera personliga mappfiler (PST) och/eller offlinearkivfiler (OST). Byt namn på alla filer och skapa en ny profil.

Det femte steget är att se efter om adressatens e-postnamn finns med i den personliga adressboken. Om det inte finns med lägger du till det. Om det finns med tar du bort adressposten och lägger till den igen.

Det sista steget är att prova en annan klient. Avsluta Outlook och sök på hårddisken efter Exchng32.exe. Kör Exchng32.exe och använd befintliga tjänster för att skicka e-post.

Om du kan skicka e-post med Exchange-klienten tar du bort och installerar om Outlook. Gör så här:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Windows kan följande åtgärder vara annorlunda på din dator. Läs i så fall i produktdokumentationen hur dessa åtgärder ska utföras.

 1. Avsluta Exchange.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på ikonen Lägg till/ta bort program.
 3. Markera Microsoft Office 2000 eller Microsoft Outlook 2000, klicka på Lägg till/ta bort och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Start, peka på Sök, klicka på Filer eller mappar och skriv Outllib.dll i rutan Namn. Om filen hittas markerar du den. Klicka på Byt namn på Arkiv-menyn, byt namn på filen till outllib.bad och tryck på RETUR. Stäng dialogrutan Sök.
 5. Installera om Outlook.

Föråldrade eller inkompatibla tillägg

Föråldrade eller inkompatibla tillägg kan orsaka e-postproblem.

Tillägg, till exempel gamla Netscape-tillägg eller faxprogram, kan orsaka e-postproblem. Så här kontrollerar du vilka tillägg som är aktiva

 1. Klicka på Alternativ på Verktyg-menyn så att dialogrutan Alternativ öppnas.
 2. På fliken Övrigt klickar du på Avancerade alternativ och sedan på Tilläggshanteraren. De tillägg som är aktiva har en markering bredvid tilläggsnamnet.
 3. Du inaktiverar ett tillägg genom att avmarkera kryssrutan för tillägget och klicka på OK tre gånger så att samtliga dialogrutor stängs.
Om problemet inte går att lösa med övriga metoder i artikeln kan du kanske tömma utkorgen med följande metod: Skapa en mapp för meddelanden som inte har skickats. Flytta befintliga meddelanden från "Utkorgen" till "Inte skickade". Prova genom att skicka ett nytt meddelande. Om det lyckas har du kanske ett felformaterat meddelande i "Inte skickat".

Svarat på meddelande från gammalt konto

När du svarar på ett e-postmeddelande i Outlook görs försök att skicka svaret med samma konto som du ursprungligen fick meddelandet genom. Om det konto som du tog emot meddelandet i inte längre finns i din profil eller dina inställningar för Outlook flyttas meddelandet kanske inte från Utkorgen. Risken för att detta ska inträffa är störst när du får gammal e-post till en Inkorg i en personlig mappfil (PST) på din lokala hårddisk och du har bytt e-postkonto sedan du fick meddelandet.

Det enklaste sättet för dig att lösa problemet är att flytta det meddelande som har fastnat i Utkorgen till Inkorgen, skapa och adressera ett nytt meddelande, klistra in informationen från det meddelande som har fastnat i Utkorgen till det nya meddelandet och sedan skicka det nya meddelandet. Det nya meddelandet skickas från ditt aktuella e-postkonto istället för från det gamla kontot.

Referenser

Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
195924 OL2000: Error Message That Sent Items Remain in Outbox
195778 OL2000: (CW) Email Does Not Leave the Outbox
Egenskaper

Artikel-id: 195922 – senaste granskning 11 nov. 2003 – revision: 1

Feedback