Importera adresser från Outlook Express till Outlook 2000

Symptom

Hur gör jag om jag vill importera mina gamla adresser
i Outlook Express till Outlook 2000?

Lösning

Microsoft Outlook och Microsoft Outlook Express är två olika
program med skild funktionalitet. Båda kan dock skicka och ta
emot e-post via Internet. Du kan dela adressinformation mellan
dessa program på två sätt:

Om du under installationen av Outlook väljer att uppgradera
ett program som använder Windows Adressbok så konverteras samtliga
adressposter till det format som Outlook använder.

Om du väljer att inte konvertera adressposterna under installationen
så kan du göra det manuellt med hjälp av Import-/exportguiden.
I Outlook finns ett verktyg som underlättar konvertering av
information i Windows Adressbok.

Windows Adressbok används av följande produkter:

- Microsoft Internet Mail och Microsoft Internet News

- Microsoft Outlook Express

- Microsoft Outlook 98, Endast Internet Mail

Adressinformation kan sparas på två olika sätt: i Windows Adressbok,
varifrån den kan exporteras till Outlook, eller genom att i Outlook Express dela
informationen med Microsoft Outlook (om Outlook har installerats med
alternativet Endast Internet).

Använda Import-/exportguiden i Outlook:
Du kan använda Import-/exportguiden i Outlook för att konvertera
Windows Adressbok. Så här konverterar du en WAB-fil:

1. Öppna Outlook.

2. Klicka på Importera och exportera på Arkiv-menyn.

3. Välj Outlook Express 4.x, 5 i listan och klicka på Nästa.

4. Välj den produkt som du vill konvertera till i listan. Klicka
på Nästa för att fortsätta.

5. Välj en kombination av e-post eller adresser från de objekt som
visas.

Obs! Med undantag för konvertering av regler från Outlook
Express så är stegen för att konvertera adresser likadana.

6. Klicka på Nästa.

7. Välj var de data som importeras ska sparas. Detta beror på vilken typ
av Outlook-installation du har.

a. Om du har installerat Outlook 98 med alternativet Endast Internet
kan du bara ange mappen för Kontakter som lagringsplats.

b. Om du har installerat Outlook med alternativet Företag eller arbetsgrupp
kan du ange Windows Adressbok eller Outlook Kontakter.

8. Välj rätt alternativ för duplicering av objekt. Klicka på Avsluta för
att slutföra importen.

Dela Kontakter i Outlook med Outlook Express:
Det går att dela Kontakter som du har skapat i Outlook med Outlook Express
om du har installerat Outlook med alternativet Endast Internet. Detta är en
funktion i Windows Adressbok. Gör så här:

1. Klicka på Kör på Start-menyn. Skriv Wab i textfältet Öppna och klicka på OK.

2. Klicka på Alternativ på Verktyg-menyn.

3. Klicka på Dela ut kontaktinformation till Microsoft Outlook och andra program.
Klicka på OK två gånger och stäng adressboken.

4. Avsluta och starta om Outlook Express så att ändringarna börjar gälla.

Nu kan du använda kontakterna i Outlook i båda programmen.

Dra adressinformation till Outlook:
Du kan flytta en eller flera poster i Windows Adressbok till Outlook
med hjälp av dra och släpp-funktionen. Gör så här:

1. Öppna Outlook.

2. Klicka på Start, peka på Sök och klicka på Filer eller mappar.
Skriv *.wab i textfältet Namn och klicka på OK för att påbörja
sökningen. Dubbelklicka på den WAB-fil som innehåller de adresser
som ska flyttas.

3. Ändra fönsterstorleken på Outlook så att Outlook och Windows Adressbok
visas bredvid varandra på skärmen. Kontrollera att mappen
Kontakter syns i Outlook.

4. Markera den post i adressboken som ska flyttas. Dra den till mappen för
Kontakter i Outlook. Ett nytt Outlook-kontaktformulär skapas med informationen
från adressboksposten. Klicka på Spara och stäng.

Obs! Om du vill markera flera efterföljande grupper med poster håller du ned SKIFT och klickar
med musen. Om du vill markera flera åtskilda grupper med poster håller du ned CTRL och klickar
med musen.
Egenskaper

Artikel-id: 196215 – senaste granskning 21 sep. 2011 – revision: 1

Feedback