WD97: Fotnoter flyttas till nästa sida

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Symptom

Hela fotnoten eller en del av den kan flyttas till nästa sida om den inte passar in på den sida där referensen finns.

Workaround

I så fall måste du kanske ändra inställningen eller formateringen för fotnoten. Det finns flera sätt att styra placeringen av fotnoter.

Metod 1: Ändra alternativet Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper

Ändra alternativet Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper så här:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Kompatibilitet.
 2. Klicka på Microsoft Word 6.0/95 i listan Rekommenderade alternativ för.
 3. Klicka i kryssrutan Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper under Alternativ så att den ändras. (Avmarkera den om det finns en bock, och markera den om det inte finns någon bock.)
Obs! I de flesta fall löser du problemet genom att avmarkera kryssrutan Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper.

Metod 2: Ändra radavståndet för normal text till "Exakt"

Prova denna metod om dokumentet har en annan inställning för radavstånd än Enkelt (klicka på StyckeFormat-menyn och fliken Indrag och avstånd). Ange radavståndet för brödtexten till en exakt punktstorlek. Punktstorleken beror på det normala teckensnittet och punktstorleken.

Ändra det normala radavståndet så här:
 1. Klicka på Markera alltRedigera-menyn.
 2. Klicka på StyckeFormat-menyn.
 3. Klicka på Exakt under Radavstånd och öka punktstorleken under Vid: till önskad storlek. (För ett 12 punkters teckensnitt kan du prova med Exakt 30 pt.)
 4. Klicka på OK.

Metod 3: Ange radavståndet för fotnotstextformatet till "Exakt"

Ange radavståndet för fotnotstextformatet till en exakt punktstorlek, något större än teckensnittsstorleken. Detta minskar mellanrummet mellan fotnoter och ger utrymme för fler fotnoter.

Om du vill ändra radavståndet för fotnotstexten gör du så här:
 1. Klicka på FormatmallFormat-menyn.
 2. Välj Fotnotstext i listan Formatmallar och klicka sedan på Ändra.
 3. Klicka på Format i dialogrutan Ändra formatmall, och klicka sedan på Stycke.
 4. Klicka på Exakt i listan Radavstånd.
 5. Skriv en något större punktstorlek än fotnotstextens teckenstorlek i rutan Vid, och klicka sedan på OK. Om fotnotstextens teckenstorlek exempelvis är 10 punkter anger du radavståndet till exakt 10,5 punkter.

  Obs! Om du anger radavståndet till en storlek som är mindre än teckensnittets storlek syns kanske inte den översta eller nedersta delen av texten.
 6. Klicka på OK och sedan på Använd.

Metod 4: Ändra fotnotstextens format med några punkter

Så här ändrar du fotnotstextens format
 1. Klicka på FormatmallFormat-menyn.
 2. Välj Fotnotstext i listan Formatmallar och klicka sedan på Ändra.
 3. Klicka på Format i dialogrutan Ändra formatmall, och klicka sedan på Teckensnitt.
 4. Minska storleken med några punkter i rutan Storlek och klicka på OK.
 5. Klicka på OK och sedan på Använd.

Metod 5: Minska sidmarginalerna

Så här minskar du sidmarginalerna
 1. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn.
 2. Minska marginalinställningarna på fliken Marginaler och klicka sedan på OK.

Metod 6: Minska textstorleken

Minska textens punktstorlek något. Om du har använt formatmallar på texten kan du ändra formatmallarna direkt. Om du inte har använt formatmallar kan du markera texten och använda någon av följande metoder:
 • Klicka på TeckenFormat-menyn om du vill ändra teckenstorleken.

  eller
 • Klicka på StyckeFormat-menyn om du vill ändra textens radavstånd.

Metod 7: Ändra fotnotsavgränsarens radavstånd

Så här ändrar du radavståndet för fotnotsavgränsaren
 1. Klicka på NormalVisa-menyn.
 2. Klicka på FotnoterVisa-menyn. Välj Fotnotsavgränsare i listan Fotnoter (eller Anteckningar).
 3. Markera fotnotsavgränsaren.
 4. Klicka på StyckeFormat-menyn och ändra Radavstånd till ett exakt värde, exempelvis 4 eller 5 punkter, på samma sätt som i metod 2.

Metod 8: Stäng av Kontroll av ensamma rader i fotnoter

 1. Klicka på NormalVisa-menyn.
 2. Klicka på FotnoterVisa-menyn. Markera alla fotnoter i fotnotsfönstret.
 3. Klicka på StyckeFormat-menyn.
 4. Klicka på fliken Textflöde och avmarkera kryssrutan Kontroll av ensamma rader. Klicka på OK.

Metod 9: Lägg till och dölj en anpassad fotnotsreferens och fotnot

Infoga en anpassad fotnot till höger om den felaktiga, och formatera den sedan som dold. Gör så här:
 1. Placera insättningspunkten till höger om det sista fotnotsreferensnumret och klicka sedan på FotnotInfoga-menyn.
 2. Markera Egna tecken under Numrering, skriv en asterisk och klicka på OK.
 3. Markera den nya fotnotsasterisken genom att trycka på SKIFT+HOME. Klicka på TeckenFormat-menyn. Markera kryssrutan Dold och klicka sedan på OK.
 4. Markera det anpassade fotnotstecknet i brödtexten och klicka på TeckenFormat-menyn. Markera kryssrutan Dold och klicka sedan på OK.

Metod 10: Använd infogade element

Förankra om möjligt inte ritobjekt i lagret sidhuvud/sidfot. Använd infogade element i stället för objekt som svävar över texten. Ritade vågräta linjer kan exempelvis ersättas med inramade tabellceller, eller textrutor kan ersättas med ramar. Clipart ska infogas i stället för att sväva över texten.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem för de produkter som nämns under rubiken "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln. Detta problem har korrigerats i Microsoft Word 2000. För kompatibilitet bakåt upprätthålls emellertid den ursprungliga layouten i äldre dokument i Word 2000 som standard. Så här rättar du till felet i Word 2000
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Avmarkera kryssrutan Visa fotnoter som i Word 6.x/95/97 på fliken Kompatibilitet.

Mer Information

Mer information om fotnoter finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
158625 WD: Footnote Text Displayed or Printed on Top of Footer
Egenskaper

Artikel-id: 196720 – senaste granskning 23 okt. 2003 – revision: 1

Feedback