Så hantera man problem med att åtgärder i Outlook 2000 ej kan slutföras

Symptom

Varför meddelar Outlook 200 att åtgärden ej kunde slutföras och
hur åtgärdas problemet?


Lösning

OBSERVERA: Denna artikel gäller endast om Outlook har installerats
med alternativet Företag eller Arbetsgrupp. Detta alternativ tillåter
att man använder Message Application Programming Interface (MAPI)
tjänster. För att ta reda på installationstypen av Outlook, klicka
på alternativet "Om Microsoft Outlook" under Hjälp menyn i Outlook
2000. I dialogrutan ska texten "Företag eller arbetsgrupp" återfinnas
om denna installationstyp är vald.


Symptom:
Då man försöker uppdatera en uppgift i Microsoft Outlook kan följande
felmeddelande förekomma:

Could not complete the operation. One or more parameter values are not valid.


Orsak:
Microsoft Exchange Server brevlådan eller mappen Uppgifter i Microsoft
Outlook har blivit korrupt.


Lösningsförslag:
Använd någon av följande metoder för att åtgärda problemet. Metoderna
nedan är sorterade efter svårighetsgrad. Den första metoden resulterar
ej i att data går förlorat om den löser problemet. Den andra metoden
resulterar i förlorat data. Den tredje metoden kan resultera i att
en ansenligt mängd data går förlorat.


Metod 1:
1. Öppna mappen Uppgifter.

2. Under menyn Åtgärder, klicka på Spara uppgiftsordning.

Metod 2:

1. Under menyn Arkiv, klicka på Avsluta och logga ut.

2. Klicka på Start-knappen, klicka på Kör. Skriv in exchng32.exe
i textfältet och klicka på knappen OK.

3. Radera mappen Uppgifter från brevlådan och klicka därefter på
Avsluta och logga ut på Arkiv-menyn.

4. Klicka på Start-knappen, klicka på Kör. Skriv in
"outlook /resetfolders" (utan citationstecken) i textfältet
och klicka på knappen OK.

Denna metod tar bort och återskapar mappen Uppgifter utan att
påverka någon annan mapp i brevlådan.

Metod 3:

Avsluta Outlook och låt administratören av e-post servern
ta bort brevlådan på servern och därefter skapa brevlådan
på nytt.

Observera: Importera ej något tidigare data tillbaka
till den nya brevlådan.

Övrigt
-------------------
Denna artikel är baserad på artikel Q197036 i Microsoft
Knowledge Base som finns på adressen:
(Obs! Texten är på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 197036 – senaste granskning 21 sep. 2011 – revision: 1

Feedback