Använda Reparationsverktyget för Inkorgen för att återställa meddelanden i Outlook 2000 som har installerats med alternativet Företag eller arbetsgrupp

En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 2002 och Microsoft Office Outlook 2003 finns i 287497 .

En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 2000 (Endast Internet Mail) finns i
197315 . (Detta kan vara på engelska)
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 98 (Företag eller arbetsgrupp) finns i
181325 . (Detta kan vara på engelska)
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 98 (Endast Internet Mail) finns i
181523 . (Detta kan vara på engelska)
OBS! Procedurerna i den här artikeln gäller endast om du har installerat Outlook med företags- eller arbetsgruppsalternativet. Med detta alternativ kan du använda MAPI-tjänster (Messaging Application Programming Interface). Du kan ta reda på installationstypen genom att klicka på Om Microsoft OutlookHjälp-menyn. Om du har företags- eller arbetsgruppsinstallationen står det "Företag eller arbetsgrupp".

Sammanfattning

TI denna artikel beskrivs hur du använder Reparationsverktyget för Inkorgen när du vill återställa mappar och objekt från en skadad personlig mappfil (PST).  

Mer Information

OBS! I exemplen nedan används reparationsverktyget på en PST-fil. Samma procedurer gäller för offlinemappfiler (OST). Leta upp offlinemappfilen (OST) genom att markera Offlinemappar (*.ost) i Välj den fil som ska genomsökas.

Reparationsverktyget för Inkorgen (Scanpst.exe) är ett verktyg för reparation av problem med personliga mappfiler. Detta verktyg kan också reparera offlinemappfiler (OST).

Reparationsverktyget för Inkorgen medföljer Microsoft Windows 95 och finns också på CD-ROM-skivorna för Microsoft Outlook 98 och Microsoft Office 2000. Det installeras automatiskt under installationen. Detta verktyg installeras också med Windows Messaging Service på CD-ROM-skivan för Microsoft Windows 98. Du hittar dessa program i följande mapp:
<CD-enhet>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
I Windows 2000 hittar du dessa program i följande mapp:
<CD-enhet>:\Program\Delade filer\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Video: Reparera personliga mappfiler (PST) i OutlookKöra Reparationsverktyget för Inkorgen

 1. Klicka på Start och peka på Sök.
 2. Skriv scanpst.exe i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Skriv in PST-filens sökväg och filnamn eller klicka på Bläddra för att hitta filen med filsystemet i Windows.
 4. Klicka på Start.

Så här fungerar Reparationsverktyget för Inkorgen

När du använder reparationsverktyget på en personlig mappfil (PST) händer följande:
 • Katalogstrukturen och objektrubrikerna i den personliga mappfilen analyseras för att alla mappar och objekt ska återställas.
 • Om den personliga mappfilen (PST) återställs innebär det att fel har hittats och reparerats.
 • Reparationsverktyget för Inkorgen försöker göra om alla filer till personliga mappfiler (PST). (Om du exempelvis byter namn på en körbar fil till "Något.pst" (utan citattecken) ändrar verktyget filen till en monterbar PST-fil.)

Fil för återställda personliga mappar

När du har använt Reparationsverktyget för Inkorgen startar du Outlook genom att använda profilen som innehåller den personliga mappfilen (PST) du har försökt reparera. Aktivera vyn Mapplista genom att klicka på MapplistaVisa-menyn. I mapplistan bör du se följande återställda mappar:

Återskapade personliga mappar

Kalender
Kontakter
Borttaget
Inkorgen
Journal
Anteckningar
Utkorgen
Skickat
Uppgifter
De här återställda mapparna är vanligen tomma, eftersom detta är en återskapad PST-fil. Du bör även se en mapp med namnet "Upphittat" (utan citattecken). Den här mappen innehåller mappar och objekt som Reparationsverktyget för Inkorgen har återställt. Objekt som saknas i mappen Upphittat kan inte repareras.

Återställa reparerade objekt

Du bör flytta så många objekt som möjligt från mappen Upphittat till en ny personlig mappfil (PST) i profilen. Skapa först en ny post för den personliga mappfilen (PST) i profilen och dra återställda objekt från mappen Upphittat till lämplig plats i den nya personliga mappfilen (PST).

Skapa en ny personlig mappfil (PST) i profilen

 1. Starta Outlook med profilen som innehåller de återställda personliga mappfilerna (PST).
 2. Klicka på DatafilshanteringArkiv-menyn.
 3. Klicka på Lägg till så att dialogrutan Ny Outlook-datafil öppnas.
 4. Markera Personlig mappfil (.pst) i rutan Typer av lagringsutrymme och klicka på OK.
 5. Klicka på en katalog och ett filnamn för den nya personliga mappfilen i dialogrutan Skapa eller öppna en Outlook-datafil och klicka sedan på Öppna.
 6. Klicka på OK.
Du ska nu ha en ny personlig mappfil (PST) i din profil. Dra de återställda objekten från mappen Upphittat till den nya personliga mappfilen (PST). När du har flyttat alla objekt kan du ta bort filen Återställda personliga mappar (PST), till exempel mappen Upphittat, från profilen.

Återställa objekt från säkerhetskopian av din personliga mappfil (PST)

OBS! Om du inte kan öppna den ursprungliga personliga mappfilen (PST) innan du använder Reparationsverktyget för Inkorgen, är det möjligt att följande åtgärder inte fungerar. Om du kan öppna den ursprungliga personliga mappfilen (PST) kanske följande åtgärder gör det möjligt att återställa ytterligare objekt från den skadade personliga mappfilen (PST).


När du kör Reparationsverktyget för Inkorgen är alternativet att skapa en säkerhetskopia av den ursprungliga personliga mappfilen markerat. Med detta alternativ skapas en fil på hårddisken med namnet <filnamn>.bak, som är en kopia av den ursprungliga filen <filnamn>.pst med ett annat filnamnstillägg. BAK-filen finns i katalogen i den ursprungliga personliga mappfilen (PST).

Det kan hända att du kan återställa objekt från BAK-filen som Reparationsverktyget för Inkorgen inte kan återställa. Gör en kopia av BAK-filen och ge filen ett nytt namn med ett PST-tillägg, till exempel "Nyttnamn.pst" (utan citattecken).

Öppna Outlook med profilen som innehåller din nya personliga mappfil från steg 4 i avsnittet "Återställa reparerade objekt" i denna artikel och försök importera mappen "Nyttnamn.pst" med hjälp av Import-/exportguiden. Gör så här:
 1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn.
 2. Klicka på Importera från ett annat program eller en annan fil och klicka sedan på Nästa.
 3. Markera Personlig mappfil (.pst) och klicka på Nästa.
 4. Skriv in filnamnet för Nyttnamn.pst under Fil som ska importeras. Klicka på Importera inte dubbletter under Alternativ och klicka på Nästa.
 5. Markera den personliga mappfilen (PST) under Välj mapp att importera från och markera Inkludera undermappar, markera Importera objekt i samma mapp i, klicka på den nya personliga mappfilen (PST) från steg 4 i avsnittet "Återställa reparerade objekt" i denna artikel och klicka på Slutför.
OBS! Kom ihåg att säkerhetskopieringsfilen var den ursprungliga skadade filen. Det kan hända att du inte kan återställa något annat än det som har återställts i filen Upphittat. Om du inte kan importera filen Nyttnamn.pst till Outlook har du förlorat all information som inte finns i mappen Upphittat.

Återställa en stor personlig mapp (PST) på 2 GB

Den övre gränsen för en personlig mapp (PST) är två GB. När en personlig mapp (PST) närmar sig denna gräns kan du kanske inte spara eller hämta objekt. Samma storleksgräns gäller för offlinemappar (OST).

Microsoft tillhandahåller ett verktyg för återställning av lagrade objekt i den personliga mappen (PST) genom minskning av mappens storlek till under den kritiska gränsen. Användning av detta verktyg innebär viss dataförlust så att maximal mängd data ska kunna återställas.

Om du vill veta mer om storleksbegränsningar för PST-filer och PST-/OST-beskärningsverktyget klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
296088 Beskärningsverktyg för alltför stor personlig mappfil eller offlinemappfil
Egenskaper

Artikel-id: 197316 – senaste granskning 22 mars 2013 – revision: 1

Feedback