Internet Information Services 6.0 fungerar inte som det ska efter installation av KB973917

Symptom

Tänk dig följande scenario.  Du har en  Information Services (IIS) 6.0-webbserver som körs på Windows Server 2003 Service Pack 2.  Microsoft-uppdateringen KB973917 installeras på servern.  Efter installationen av KB973917 startar inte IIS 6.0-programpooler på rätt sätt.  Händelseloggarna visar att IIS-jobbprocessen oväntat har avbrutits, och visar följande typ av händelsemeddelande:

 

Händelsetyp: Varning
Händelsekälla: W3SVC
Händelsekategori: Ingen
Händelse-ID: 1009
Datum:  12/9/2009
Tid:  10:55:01 AM
Användare:  Saknas
Dator: WEBSERVER01
Beskrivning:
En process som servar programpoolen 'DefaultAppPool' avbröts oväntat. Processens ID var 1234.
Processens avslutningskod var 0xffffffff. 

 

I vissa fall kan IIS-programpooler inaktiveras av funktionen Snabbt felskydd.  Användare som försöker öppna webbplatser som servern är värd för, kan klaga över att webbplatserna är otillgängliga och inte går att öppna.

 

Orsak

Innan KB973917-uppdateringen installerades saknade en eller flera IIS .dll-huvudfiler korrekt filversion.  Den tidigare installationen av Windows Server 2003 Service Pack 2 på servern slutfördes inte ordentligt vilket resulterade i att vissa IIS .dll-filer lämnades på Service Pack 1-nivå, och andra på Service Pack 2-nivå.  IIS-tjänsterna skulle visserligen kunna ha körts utan problem trots den bristande filöverensstämmelsen.  Men med installationen av KB973917-uppdateringen exponeras den bristande filöverensstämmelsen till den grad att IIS nu inte kan fungera som det ska. 

 

Lösning

Du kan lösa problemet genom att installera om Service Pack 2 för Windows Server 2003 på webbservern.  Alla IIS 6.0-komponenter får då korrekta filversioner och installationen av KB973917-uppdateringen bevaras.  Det ska inte vara nödvändigt att installera om uppdatering KB973917.

OBS! Ominstallation av SP2 aktiverar funktionen Scalable Networking Pack (SNP) som är aktiverad som standard i Windows 2003 Service Pack 2. När Service Pack 2 först släpptes orsakade detta de problem som beskrivs i följande KB:http://support.microsoft.com/kb/948496

Det kan vara nödvändigt att inaktivera funktionen Scalable Networking Pack efter att ha installerat Service Pack 2 för att lösa de problem som beskrivs i KB 948496

 

Mer Information

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i produkterna i listan i avsnittet Gäller.  Efter att ha installerat om Service Pack 2 för Windows Server 2003 bör du kontrollera filversionerna i KB973917-uppdateringen genom att läsa igenom följande artikel:

Beskrivning av uppdateringen som installerar Utökat skydd för autentisering i Internet Information Services (IIS)
http://support.microsoft.com/kb/973917

 

Microsoft Internal Support Information

Steps to reproduce.

Product Bug Number:
Author ID (email alias):
Writer ID(email alias):
Tech Review ID (email alias):
Confirm Article has been Tech Reviewed: Yes/No
Confirm Article released for Publishing: Yes/No
Egenskaper

Artikel-id: 2009746 – senaste granskning 9 mars 2010 – revision: 1

Feedback