Distributions information för säkerhets uppdateringar: 12 september 2017


De här distributions tabellerna för huvud support paket för september 2007


Distributions tabeller för Microsoft Windows

Windows Server 2008 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För alla 32-bitars versioner av Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4032201-x86. msu Windows 6.0-KB4034786-x86. msu Windows 6.0-KB4038874-x86. msu Windows 6.0-KB4039038-x86. msu Windows 6.0-KB4039266-x86. msu Windows 6.0-KB4039384-x86. msu  

 

För alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4032201-x64. msu Windows 6.0-KB4034786-x64. msu Windows 6.0-KB4038874-x64. msu Windows 6.0-KB4039038-x64. msu Windows 6.0-KB4039266-x64. msu Windows 6.0-KB4039325-x64. msu Windows 6.0-KB4039384-x64. msu  

 

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds: Windows 6.0-kb4032201-ia64. msu Windows 6.0-KB4034786-ia64. msu Windows 6.0-KB4038874-ia64. msu Windows 6.0-KB4039038-ia64. msu Windows 6.0-KB4039266-ia64. msu Windows 6.0-KB4039384-ia64. msu  

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 934307

Krav på omstart

Du måste starta om systemet när du har installerat den här säkerhets uppdateringen.

Information om borttagning

WUSA. exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installerades av WUSA klickar du på kontroll panelenoch sedan på säkerhet. Under "Windows Update" klickar du på Visa installerade uppdateringaroch väljer sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4032201 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4034786 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4038874 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4039038 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4039266 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4039325 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4039384

Verifiering av register nyckel

Obs! Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen.

 

Distributions tabeller för Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 installerat på Windows (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Internet Explorer 9 i alla 32-bitars versioner av Windows Server 2008: IE9-Windows 6.0-kb4036586-x86. msu

 

För Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds: Windows8-RT-KB4036586-x86. msu

 

För Internet Explorer 11 i Windows 7 för 32-bitars datorer Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4036586-x86. msu

 

För Internet Explorer 11 i alla 32-bitars versioner av Windows 8,1: Windows 8.1-kb4036586-x86. msu

 

För Internet Explorer 11 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4036586-x64. msu

 

För Internet Explorer 11 i Windows 7 för x64-baserade datorer Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4036586-x64. msu

 

För Internet Explorer 11 i Windows Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4036586-x64. msu

 

För Internet Explorer 11 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 8,1 som stöds: Windows 8.1-kb4036586-x64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 934307

Krav på omstart

Du måste starta om systemet när du har installerat den här säkerhets uppdateringen.

Information om borttagning

WUSA. exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installerades av WUSA klickar du på kontroll panelenoch sedan på säkerhet. Under "Windows Update" klickar du på Visa installerade uppdateringaroch väljer sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4036586

Verifiering av register nyckel

Obs! Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen.

 

Microsoft Office-distributionspaket

Microsoft Office 2007 (alla versioner) och annan program vara

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

Microsoft Office 2007 Service Pack 3: convloc2007-kb3213646-fullfile-x86-glb. exe mso2007-kb4011063-fullfile-x86-glb. exeogl2007-kb3213641-fullfile-x86-glb. exe usp102007-kb3213649-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2007 Service Pack 3: Excel2007-kb4011062-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3: outlookloc2007-kb4011086-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 3 PowerPoint2007-kb3213642-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Publisher 2007 Service Pack 3 publisher2007-kb3114428-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 pptconv2007-kb3213644-fullfile-x86-glb. exe xlconv2007-kb4011064-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel Viewer: xlview2007-kb4011065-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Word Viewer: office2003-kb4011125-fullfile-enu. exe office2003-kb4011134-fullfile-enu. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213646 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011063 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213641 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213649 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011062 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011086 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213642 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3114428 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213644 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011064 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011065 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011125 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011134

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft Office 2010 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitars versioner): convloc2010-kb3213626-fullfile-x86-glb. exe mso2010-kb4011055-fullfile-x86-glb. exeogl2010-kb3213638-fullfile-x86-glb. exe usp102010-kb3213631-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner): convloc2010-kb3213626-fullfile-x64-GLB. exe mso2010-kb4011055-fullfile-x64-GLB. exe ogl2010-kb3213638-fullfile-x64-GLB. exe usp102010-kb3213631-fullfile-x64-GLB. exe

 

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitars versioner): Excel2010-kb4011061-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner): Excel2010-kb4011061-fullfile-x64-GLB. exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-bitars versioner): outlookloc2010-kb4011089-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner): outlookloc2010-kb4011089-fullfile-x64-GLB. exe

 

Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-bitars version) powerpoint2010-kb3128027-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner): powerpoint2010-kb3128027-fullfile-x64-GLB. exe

 

Microsoft PowerPoint Viewer 2010 (32-bitars versionen) pptview2010-kb3128030-fullfile-x86-glb. exe

 

För Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (32-bitars versioner): publisher2010-kb3141537-fullfile-x86-glb. exe

 

För Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner): publisher2010-kb3141537-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213626 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011055 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213638 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213631 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011061 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011089 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3128027 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3128030 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3141537

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft Office 2013 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitars versioner): conv2013-kb3213564-fullfile-x86-glb. exe mso2013-kb4011103-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitars versioner): conv2013-kb3213564-fullfile-x64-GLB. exe mso2013-kb4011103-fullfile-x64-GLB. exe

Microsoft Excel 2013 (32-bitars versioner): Excel2013-kb4011108-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2013 (64-bitars versioner): Excel2013-kb4011108-fullfile-x64-GLB. exe

 

Microsoft Outlook 2013 (32-bitars versioner): outlook2013-kb4011090-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2013 (64-bitars versioner): outlook2013-kb4011090-fullfile-x64-GLB. exe

 

Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1 (32-bitars version) powerpoint2013-kb4011069-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1 (64-bitars version) powerpoint2013-kb4011069-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213564 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011103 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011108 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011090 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011069

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft Office 2013 RT (alla versioner)

Distributionspaketet

3213564-uppdateringen för Microsoft Office 2013 RT är tillgänglig via Windows Update. 4011103-uppdateringen för Microsoft Office 2013 RT är tillgänglig via Windows Update. 4011108-uppdateringen för Microsoft Excel 2013 RT är tillgänglig via Windows Update. 4011090-uppdateringen för Microsoft Outlook 2013 RT är tillgänglig via Windows Update 4011069-uppdateringen för Microsoft PowerPoint 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhet, klicka på Windows Updateoch klicka sedan på installerade uppdateringarunder "Se även".

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213564 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011103 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011108 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011090 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011069

 

Microsoft Office 2016 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

Microsoft Office 2016 (32-bitars versionen): conv2016-kb3213551-fullfile-x86-glb. exe oart2016-kb3203474-fullfile-x86-glb. exe

 

För Microsoft Office 2016 (64-bitars versionen): conv2016-kb3213551-fullfile-x64-GLB. exe oart2016-kb3203474-fullfile-x64-GLB. exe

 

För Microsoft Excel 2016 (32-bitars versionen): excel2016-kb4011050-fullfile-x86-glb. exe

 

För Microsoft Excel 2016 (64-bitars versionen): excel2016-kb4011050-fullfile-x64-GLB. exe

 

För Microsoft Outlook 2016 (32-bitars versionen): outlook2016-kb4011091-fullfile-x86-glb. exe

 

För Microsoft Outlook 2016 (64-bitars versionen): outlook2016-kb4011091-fullfile-x64-GLB. exe

 

Microsoft PowerPoint 2016 (32-bitars versionen): powerpoint2016-kb4011041-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2016 (64-bitars versionen): powerpoint2016-kb4011041-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213551 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3203474 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011050 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011091 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011041

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft SharePoint Server 2007 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

Excel Services på Microsoft SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (32-bitars versionen): xlsrvapp2007-kb3191831-fullfile-x86-glb. exe

 

Excel Services på Microsoft SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (64-bitars versionen): xlsrvapp2007-kb3191831-fullfile-x64-GLB. exe

Fil information

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3191831

Information om borttagning

Denna säkerhets uppdatering kan inte tas bort.

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

Microsoft SharePoint Server 2010 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Excel Services på Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 xlsrv2010-kb4011056-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

När du har installerat den här säkerhets uppdateringen på alla SharePoint-servrar måste du köra PSconfig-verktyget för att slutföra installationen.

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här säkerhets uppdateringen. I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om datorn. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar den här säkerhets uppdateringen. Mer information finns i så här kan du uppmanas att starta om datorn när du har installerat en säkerhets uppdatering på en Windows-baserad dator.

Information om borttagning

Denna säkerhets uppdatering kan inte tas bort.

Fil information

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011056

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1: coreserverloc2013-kb4011113-fullfile-x64-GLB. exe pptserverloc2013-kb3213560-fullfile-x64-GLB. exe

 

För Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 sts2013-kb4011117-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Denna säkerhets uppdatering kan inte tas bort.

Fil information

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011113 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213560 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011117

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016: sts2016-kb4011127-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

När du har installerat den här säkerhets uppdateringen på alla SharePoint-servrar måste du köra PSconfig-verktyget för att slutföra installationen.

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här säkerhets uppdateringen. I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om datorn. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar den här säkerhets uppdateringen. Mer information finns i Därför uppmanas du att starta om datorn när du har installerat en säkerhets uppdatering på en Windows-baserad dator.

Information om borttagning

Denna säkerhets uppdatering kan inte tas bort.

Fil information

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011127

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2: wac2010-kb3213632-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Denna säkerhets uppdatering kan inte tas bort.

Fil information

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213632

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För alla utgåvor av Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 2: wacserver2013-kb3213562-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Denna säkerhets uppdatering kan inte tas bort.

Fil information

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213562

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Office Online-server

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För alla utgåvor av Office Online server som stöds: wacserver2016-kb3213658-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Denna säkerhets uppdatering kan inte tas bort.

Fil information

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213658

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Microsoft-plattformar och program vara

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (32-bitar): lync2013-kb4011107-fullfile-x86-glb. exe lynchelploc2013-kb3213568-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1 (32-bitar): lync2013-kb4011107-fullfile-x86-glb. exe lynchelploc2013-kb3213568-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (64-bitar): lync2013-kb4011107-fullfile-x64-GLB. exe lynchelploc2013-kb3213568-fullfile-x64-GLB. exe

 

Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1 (64-bitar): lync2013-kb4011107-fullfile-x64-GLB. exe lynchelploc2013-kb3213568-fullfile-x64-GLB. exe

 

Skype för företag 2016 (32-bitars)lync2016-kb4011040-fullfile-x86-glb. exe

 

Skype för företag 2016 Basic (32-bitars)lync2016-kb4011040-fullfile-x86-glb. exe

 

Skype för företag 2016 (64-bitars)lync2016-kb4011040-fullfile-x64-GLB. exe

 

Skype för företag 2016 Basic (64-bitars)lync2016-kb4011040-fullfile-x64-GLB. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

Information om borttagning

Denna säkerhets uppdatering kan inte tas bort.

Fil information

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011107 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 3213568 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011040

Verifiering av register nyckel

Ej tillämpligt

 

Office för Mac 2011

Förutsättningar

Innan du installerar Office för Mac 2011 14.7.7 Update på din dator måste du avinstallera alla versioner av Office för Mac 2011 som är äldre än Office för Mac 2011 14.0.4. Dessutom måste du se till att datorn kör Mac OS X 10,5 eller en senare version av Mac OS X.

Kontrol lera att datorn uppfyller operativ system kraven genom att klicka på om den här versionen på Apple -menyn.

Följ de här stegen för att ta reda på vilken version av Office för Mac 2011 som är installerad på datorn:

 1. På menyn till klickar du på program.
 2. Starta Office för Mac 2011.

 3. Klicka på om OfficeOffice -menyn.

Versions numret för Office för Mac 2011 visas i dialog rutan om Office .

Installerar uppdateringen

Ladda ned och installera uppdateringen Microsoft Office för Mac 2011 14.7.7 från Microsoft Download Center.

 1. Avsluta alla program som körs, inklusive alla Office-program, Microsoft Messenger och Office-meddelanden, eftersom de kan störa installationen.
 2. Kontrol lera att datorn uppfyller system kraven.

 3. Klicka på Hämtaeller klicka på länken för den språk version du vill använda.

 4. Följ instruktionerna på skärmen för att spara filen på hård disken. Om du använder Safari sparas den nedladdade filen på Skriv bordet om du inte har angett en annan plats i dialog rutan Inställningar . Kontrol lera dina inställningar genom att klicka på Inställningarpå Safari-menyn och sedan på Allmänt.

 5. Dubbelklicka på filen du laddade ned i steg 4 för att placera Microsoft Office för Mac 2011-uppdateringen på Skriv bordet och dubbelklicka sedan på volymen för att öppna den. Det här steget kan ha utförts åt dig.

 6. I fönstret uppdaterings volym för Microsoft Office för Mac 2011 dubbelklickar du på uppdaterings programmet för Office för Mac 2011 för att starta uppdaterings processen och följer sedan instruktionerna på skärmen.

 7. Om installationen är klar kan du ta bort installations programmet för uppdateringen från hård disken. Om du vill ta bort installations programmet för uppdateringen drar du först uppdaterings volymen för Microsoft Office för Mac 2011 till pappers korgen och drar sedan filen du laddade ner till pappers korgen.

Obs! Den här uppdateringen är också tillgänglig från Microsoft AutoUpdate, ett program som automatiskt ska hålla Microsoft-programmet uppdaterat. Om du vill använda AutoUpdate öppnar du Microsoft Office och klickar sedan på Sök efter uppdateringarHjälp -menyn.

Verifiera uppdaterings installation

Följ de här stegen för att kontrol lera att en säkerhets uppdatering är installerad på en dator.

 1. På menyn till klickar du på program.
 2. Starta Office för Mac 2011.

 3. Klicka på om OfficeOffice -menyn.

Versions numret för Office för Mac 2011 visas i dialog rutan om Office . Om det senaste installerade uppdaterings numret är 2011 14.7.7 har uppdateringen installerats.

Krav på omstart

När du har installerat uppdateringen Office för Mac 2011 14.7.7 rekommenderar vi att du startar om datorn innan du loggar in på Office för Mac 2011.

Ta bort uppdateringen

Om du vill avinstallera uppdateringen drar du Office för Mac 2011-filen som du hämtade till pappers korgen.

Ytterligare information

Om du har tekniska frågor eller problem med att hämta eller använda den här uppdateringen kan du läsa support alternativen som är tillgängliga för dig i Support för Microsoft för Mac .

 

Distributions tabeller för .NET – endast säkerhet

Windows Server 2008 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds endast för säkerhets utgåvor.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 på Windows Server 2008 för 32-bitars datorer Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040964-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 när det är installerat i alla 32-bitars versioner av Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP45-KB4040960-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4,6 när det är installerat på alla 32-bitars versioner av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds: NDP46-KB4040957-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040964-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds: NDP46-KB4040960-x64. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4,6 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds: NDP46-KB4040957-x64. exe

 

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 på Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040964-ia64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Uppdatera loggfil

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2: Ej tillämpligt

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040960_ * _ *-Microsoft .NET Framework [.net Target version]-MSP0. txt KB4040960_ * _*. html

 

För Microsoft .NET Framework 4,6: KB4040957_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4,6-MSP0. txt KB4040957_ * _*. html

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelenoch sedan på säkerhet. Under "Windows Update" klickar du på Visa installerade uppdateringaroch väljer sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040964 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040960 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040957

Verifiering av register nyckel

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 (4040964): Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen. Använd WMI för att hitta den här uppdateringen.

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net Target version]\KB4040960 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

För Microsoft .NET Framework 4,6: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4040957 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows 7 Service Pack 1 som stöds endast för säkerhets version.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars versioner av Windows 7 Service Pack 1 som stöds: Windows 6.1-kb4040966-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 när det är installerat i alla 32-bitars versioner av Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4040960-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 när det installeras i alla 32-bitars versioner av Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4040957-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds: Windows 6.1-kb4040966-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 när det är installerat i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4040960-x64. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 när det installeras i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4040957-x64. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Uppdatera loggfil

För Microsoft .NET Framework 3.5.1: Ej tillämpligt

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040960_ * _ *-Microsoft .NET Framework [.net Target version]-MSP0. txt KB4040960_ * _*. html

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4040957_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0. txt KB4040957_ * _*. html

 

För Microsoft .NET Framework 4.6.2: Ej tillämpligt

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch sedan på Visa installerade uppdateringarunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040966 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040960 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040957

Verifiering av register nyckel

För Microsoft .NET Framework 3.5.1: Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen. Använd WMI för att hitta den här uppdateringen.

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net Target version]\KB4040960 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4040957 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows Server 2008 R2 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds för säkerhets versionen.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040966-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 när det är installerat i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: NDP45-KB4040960-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 när det installeras i alla 32-bitars versioner av Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4040957-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 3.5.1 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040966-ia64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Uppdatera loggfil

För Microsoft .NET Framework 3.5.1: Ej tillämpligt

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040960_ * _ *-Microsoft .NET Framework [.net Target version]-MSP0. txt KB4040960_ * _*. html

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: KB4040957_ * _ *-Microsoft .NET Framework [.NET Target version]-MSP0. txt KB4040957_ * _*. html

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch sedan på Visa installerade uppdateringarunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040966 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040960 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040957

Verifiering av register nyckel

För Microsoft .NET Framework 3.5.1: Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen. Använd WMI för att hitta den här uppdateringen.

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net Target version]\KB4040960 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET Target version]-\\KB4040957 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 8,1 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows 8,1 som stöds för säkerhets versionen.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3,5 i Windows 8,1 för 32-bitars system: Windows 8.1-kb4040967-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 på Windows 8,1 för 32-bitars system: Windows 8.1-kb4040958-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 på Windows 8,1 för 32-bitars system: Windows 8.1-kb4040956-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i Windows 8,1 för x64-baserade system: Windows 8.1-kb4040967-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 på Windows 8,1 för x64-baserade datorer: Windows 8.1-kb4040958-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 på Windows 8,1 för x64-baserade datorer: Windows 8.1-kb4040956-x64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch klicka sedan på Visa uppdaterings historikunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040967 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040958 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040956

Verifiering av register nyckel

Dessa uppdateringar lägger inte till en register nyckel för att validera sin installation. Använd WMI för att hitta de här uppdateringarna.

 

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 för säkerhets utgåvor.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3,5 på Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040965-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 på Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040959-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 på Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040955-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040967-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 på Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040958-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 på Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040956-x64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch klicka sedan på Visa uppdaterings historikunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040965 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040959 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040955 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040967 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040958 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040956

Verifiering av register nyckel

Dessa uppdateringar lägger inte till en register nyckel för att validera sin installation. Använd WMI för att hitta de här uppdateringarna.

 

.NET distributions tabeller – månatlig upplyft

Windows Server 2008 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds för månads Upplyftningen.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 på Windows Server 2008 för 32-bitars datorer Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040978-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 när det är installerat i alla 32-bitars versioner av Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP45-KB4040977-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4,6 när det är installerat på alla 32-bitars versioner av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds: NDP46-KB4040973-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040978-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds: NDP45-KB4040977-x64. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4,6 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds: NDP46-KB4040973-x64. exe

 

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 på Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040978-ia64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Uppdatera loggfil

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2: Ej tillämpligt

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040977_ * _ *-Microsoft .NET Framework [.net Target version]-MSP0. txt KB4040977_ * _*. html

 

För Microsoft .NET Framework 4,6: KB4040973_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4,6-MSP0. txt KB4040973_ * _*. html

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelenoch sedan på säkerhet. Under "Windows Update" klickar du på Visa installerade uppdateringaroch väljer sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040978 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040977 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040973

Verifiering av register nyckel

För Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 (4040978): Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen. Använd WMI för att hitta den här uppdateringen.

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net Target version]\ KB4040977 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

För Microsoft .NET Framework 4,6: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4040973 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows 7 Service Pack 1 som stöds för månads Upplyftningen.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars versioner av Windows 7 Service Pack 1 som stöds: Windows 6.1-kb4040980-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 när det är installerat i alla 32-bitars versioner av Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4040977-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 när det installeras i alla 32-bitars versioner av Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4040973-x86. exe

 

För Microsoft .NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds: Windows 6.1-kb4040980-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 när det är installerat i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4040977-x64. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 när det installeras i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4040973-x64. exe

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Uppdatera loggfil

För Microsoft .NET Framework 3.5.1: Ej tillämpligt

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040977_ * _ *-Microsoft .NET Framework [.net Target version]-MSP0. txt KB4040977_ * _*. html

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4040973_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0. txt KB4040973_ * _*. html

 

För Microsoft .NET Framework 4.6.2: Ej tillämpligt

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch sedan på Visa installerade uppdateringarunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040980 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040977 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040973

Verifiering av register nyckel

Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen. Använd WMI för att hitta den här uppdateringen.

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net Target version]\KB4040977 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET Target version]-\KB4040973 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows Server 2008 R2 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows Server 2008 som stöds för månads Upplyftningen.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040980-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 när det är installerat i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: NDP45-KB4040977-x64. exe

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: NDP46-KB4040973-x64. exe

 

För Microsoft .NET Framework 3.5.1 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040980-ia64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Uppdatera loggfil

För Microsoft .NET Framework 3.5.1: Ej tillämpligt

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040977_ * _ *-Microsoft .NET Framework [.net Target version]-MSP0. txt KB4040977_ * _*. html

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: KB4040973_ * _ *-Microsoft .NET Framework [.NET Target version]-MSP0. txt KB4040973_ * _*. html

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch sedan på Visa installerade uppdateringarunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040980 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040977 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040973

Verifiering av register nyckel

Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen. Använd WMI för att hitta den här uppdateringen.

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net Target version]\KB4040977 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET Target version]-\KB4040973 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 8,1 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows 8,1 som stöds för månads uppdateringen.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3,5 i Windows 8,1 för 32-bitars system: Windows 8.1-kb4040981-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 på Windows 8,1 för 32-bitars system: Windows 8.1-kb4040974-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 på Windows 8,1 för 32-bitars system: Windows 8.1-kb4040972-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i Windows 8,1 för x64-baserade system: Windows 8.1-kb4040981-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 på Windows 8,1 för x64-baserade datorer: Windows 8.1-kb4040974-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 på Windows 8,1 för x64-baserade datorer: Windows 8.1-kb4040972-x64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch klicka sedan på Visa uppdaterings historikunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040981 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040974 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040972

Verifiering av register nyckel

Dessa uppdateringar lägger inte till en register nyckel för att validera sin installation. Använd WMI för att hitta de här uppdateringarna.

 

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs i alla versioner av Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 för månads Upplyftningen.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3,5 på Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040979-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 på Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040975-x64.MS

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 på Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040971-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040981-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.5.2 på Windows Server 2012 R2: Windows8.1-KB4040974-x64.MS

 

För Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 på Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040972-x64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Krav på omstart

Du behöver inte starta om den här uppdateringen. Installations programmet stoppar de tjänster som behövs, installerar uppdateringen och startar sedan om tjänsterna. Om de begärda tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om filer som krävs för att användas, måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar visas ett meddelande som rekommenderar att du startar om.

Information om borttagning

Klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch klicka sedan på Visa uppdaterings historikunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040979 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040975 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040971 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040981 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040974 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040972

Verifiering av register nyckel

Dessa uppdateringar lägger inte till en register nyckel för att validera sin installation. Använd WMI för att hitta de här uppdateringarna.

 

Windows RT 8,1 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs på Windows RT 8,1 för månads uppdateringen.

Distributionspaketet

4040974-uppdateringen är endast tillgänglig via Windows Update . 4040972-uppdateringen är endast tillgänglig via Windows Update .

Krav på omstart

Du måste starta om systemet när du har använt den här säkerhets uppdateringen.

Information om borttagning

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040974 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4040972

Fil information

Se de enskilda Knowledge Base-artiklarna som listas i avsnittet "Ytterligare information om den här säkerhets uppdateringen".

 

Windows 10 (.NET Framework-installationer)

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows 10 som stöds.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3,5 i alla utgåvor av Windows 10 för 32-bitars system som stöds: Windows 10.0-kb4038781-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i alla utgåvor av Windows 10 för x64-baserade system: Windows 10.0-kb4038781-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4,6 i alla utgåvor av Windows 10 för 32-bitars system som stöds: Windows 10.0-kb4038781-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4,6 i alla utgåvor av Windows 10 för x64-baserade system: Windows 10.0-kb4038781-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i alla 32-bitars versioner av Windows 10 version 1511: Windows 10.0-kb4038783-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 version 1511: Windows 10.0-kb4038783-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6.1 i alla 32-bitars versioner av Windows 10 version 1511: Windows 10.0-kb4038783-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 version 1511: Windows 10.0-kb4038783-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i alla 32-bitars versioner av Windows 10 version 1607: Windows 10.0-kb4038782-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 version 1607: Windows 10.0-kb4038782-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 i alla 32-bitars versioner av Windows 10 version 1607: Windows 10.0-kb4038782-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 version 1607: Windows 10.0-kb4038782-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i alla 32-bitars versioner av Windows 10 version 1703: Windows 10.0-kb4038788-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 3,5 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 version 1703: Windows 10.0-kb4038788-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4,7 i alla 32-bitars versioner av Windows 10 version 1703: Windows 10.0-kb4038788-x86. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4,7 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 version 1703: Windows 10.0-kb4038788-x64. msu

Installations växlar

För Microsoft .NET Framework, se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Krav på omstart

Ja, du måste starta om systemet när du har installerat den här säkerhets uppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA använder du installations växeln /Uninstall . Eller klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch klicka sedan på Visa installerade uppdateringarunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4038781 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4038783 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4038782 Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4038788

Verifiering av register nyckel

Dessa uppdateringar lägger inte till en register nyckel för att validera sin installation.

 

Windows Server 2016

Referens tabell

Följande tabell innehåller säkerhets uppdaterings information för .NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows 10 som stöds.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft .NET Framework 3,5 på Windows Server 2016: Windows 10.0-kb4038782-x64. msu

 

För Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 på Windows Server 2016: Windows 10.0-kb4038782-x64. msu

Installations växlar

För Microsoft .NET Framework, se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699

Krav på omstart

Ja, du måste starta om systemet när du har installerat den här säkerhets uppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA använder du installations växeln /Uninstall . Eller klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch klicka sedan på Visa installerade uppdateringarunder "Windows Update" och välj sedan från listan med uppdateringar.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4038782

Verifiering av register nyckel

Dessa uppdateringar lägger inte till en register nyckel för att validera sin installation.

 

Distributions tabeller för Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Inkludera i framtida Service Pack

Uppdateringen för det här problemet ingår i ett framtida Service Pack eller en samlad uppdatering

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1: Exchange2013-KB4036108-x64-en. msp

 

För Microsoft Exchange Server 2013 kumulativ uppdatering 16 och kumulativ uppdatering 17: Exchange2013-KB4036108-x64-en. msp

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 934307

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om datorn. Om de filer som krävs används måste datorn startas om. Om det här inträffar får du ett meddelande om att starta om systemet.

Uppdatera loggfil

KB4036108.log

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4036108

Verifiering av register nyckel

För kompatibla utgåvor av Microsoft Exchange Server 2013: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2013 \ KB4036108

 

Microsoft Exchange Server 2016

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Inkludera i framtida Service Pack

Uppdateringen för det här problemet ingår i ett framtida Service Pack eller en samlad uppdatering

 

För Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 5: Exchange2016-KB4036108-x64-en. msp

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 6: Exchange2016-KB4036108-x64-en. msp

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 934307

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om datorn. Om de filer som krävs används måste datorn startas om. Om det här inträffar får du ett meddelande om att starta om systemet.

Uppdatera loggfil

KB4036108.log

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4036108

Verifiering av register nyckel

För kompatibla utgåvor av Microsoft Exchange Server 2016: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2016 \ KB4036108

 

Adobe Flash

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet.

Fil namn för säkerhets uppdatering

För Adobe Flash Player installerat på Windows 8,1 för 32-bitars system: Windows 8.1-kb4038806-x86. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows 8,1 för x64-baserade datorer: Windows 8.1-kb4038806-x64. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows RT 8,1: Windows 8.1-kb4038806-arm. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4038806-x64. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4038806-x64. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows 10 för 32-bitars system: Windows 10.0-kb4038806-x86. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows 10 för x64-baserade datorer: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows 10 version 1511 för 32-bitars system: Windows 10.0-kb4038806-x86. msu

 

För Adobe Flash Player installerat i Windows 10 version 1511 för x64-baserade system: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows 10 version 1607 för 32-bitars system: Windows 10.0-kb4038806-x86. msu

 

För Adobe Flash Player installerat i Windows 10 version 1607 för x64-baserade system: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows 10 version 1703 för 32-bitars system: Windows 10.0-kb4038806-x86. msu

 

För Adobe Flash Player installerat i Windows 10 version 1703 för x64-baserade system: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

 

För Adobe Flash Player installerat på Windows Server 2016: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

Installations växlar

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 934307

Krav på omstart

Du måste starta om systemet när du har installerat den här säkerhets uppdateringen.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen.

Filinformation

Läs Microsoft Knowledge Base-artikeln 4038806

Verifiering av register nyckel

Den här uppdateringen lägger inte till en register nyckel för att validera installationen. Använd WMI för att identifiera den här uppdateringen.