Information om distribution av säkerhetsuppdateringen: 9 januari 2018


Januari släpp huvudsakliga Support paket distribution tabeller


Tabeller för distribution av Microsoft Windows

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB4056942-x86.msu

 

För alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4056942-x64.msu

 

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB4056942-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 934307.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

WUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA Markera Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056942.

Verifiering av registret

Obs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

 

Internet Explorer deployment tabeller

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 installerat på Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För Internet Explorer 9 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE9-Windows6.0-KB4056568-x86.msu

 

För Internet Explorer 9 i alla x64-baserade datorer Service Pack 2 för Windows Server 2008 som stöds:
IE9-Windows6.0-KB4056568-x64.msu

 

För Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
Windows8-RT-KB4056568-x86.msu

 

För Internet Explorer 11 i Windows 7 för 32-bitarsdatorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4056568-x86.msu

 

För Internet Explorer 11 i Windows 7 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4056568-x64.msu

 

För Internet Explorer 11 i Windows Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4056568-x64.msu

 

För Internet Explorer 11 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB4056568-x86.msu

 

För Internet Explorer 11 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB4056568-x64.msu

 

För Internet Explorer 11 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
Windows8.1-KB4056568-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 934307.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

WUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA Markera Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056568.

Verifiering av registret

Obs! Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

 

Tabeller för distribution av Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (alla utgåvor) och andra program

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
mso2007-kb4011201-fullfile-x86-glb.exe
eqnedt322007-kb4011656-fullfile-x86-en-us.exe

 

För Microsoft Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb4011602-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3:
xlview2007-kb4011606-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3:
outlook2007-kb4011213-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
xlconv2007-kb4011605-fullfile-x86-glb.exe
wordconv2007-kb4011607-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb4011657-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Word Viewer:
office-kb4011641-fullfile-enu.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 912203

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011201
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011213
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011602
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011605
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011606
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011607
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011641
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011656
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 4011657

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Microsoft Office 2010 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
kb24286772010-kb4011658-fullfile-x86-glb.exe
eqnedt322010-kb4011610-fullfile-x86-en-us.exe
mso2010-kb4011611-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner):
kb24286772010-kb4011658-fullfile-x64-glb.exe
eqnedt322010-kb4011610-fullfile-x64-en-us.exe
mso2010-kb4011611-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
excel2010-kb4011660-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner):
excel2010-kb4011660-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
outlookloc2010-kb4011273-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner):
outlookloc2010-kb4011273-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
word2010-kb4011659-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner):
word2010-kb4011659-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011273.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011658.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011610.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011611.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011659.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011660.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner):
eqnedt322013-kb4011580-fullfile-x86-glb.exe
mso2013-kb4011636-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitarsversioner):
eqnedt322013-kb4011580-fullfile-x64-glb.exe
mso2013-kb4011636-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Outlook 2013 (32-bitarsversioner):
outlook2013-kb4011637-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Outlook 2013 (64-bitarsversioner):
outlook2013-kb4011637-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner)
excel2013-kb4011639-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitarsversioner)
excel2013-kb4011639-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner)
word2013-kb4011651-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitarsversioner)
word2013-kb4011651-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011580.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011636.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011637.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011639.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011651.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Distribution

4011636 uppdatering för Microsoft Office 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
4011639 uppdatering för Microsoft Excel 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
4011637 uppdatering för Microsoft Outlook 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
4011651 uppdatering för Microsoft Word 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011636.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011637.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011639.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011651.

 

Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft Office 2016 (32-bitarsversionen):
eqnedt322016-kb4011574-fullfile-x86-glb.exe
msodll99l2016-kb4011622-fullfile-x86-glb.exe
mso2016-kb4011632-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Office 2016 (64-bitarsversionen):
eqnedt322016-kb4011574-fullfile-x64-glb.exe
msodll99l2016-kb4011622-fullfile-x64-glb.exe
mso2016-kb4011632-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Excel 2016 (32-bitarsversionen):
excel2016-kb4011627-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Excel 2016 (64-bitarsversionen):
excel2016-kb4011627-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Outlook 2016 (32-bitarsversionen):
outlook2016-kb4011626-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Outlook 2016 (64-bitarsversionen):
outlook2016-kb4011626-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft Word 2016 (32-bitarsversionen):
word2016-kb4011643-fullfile-x86-glb.exe

 

För Microsoft Word 2016 (64-bitarsversionen):
word2016-kb4011643-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011574.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011622.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011626.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011627.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011632.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011643.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2:
coreserver2010-kb3114998-fullfile-x64-glb.exe
wdsrv2010-kb4011609-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2:
wssloc2010-kb3141547-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

När du har installerat denna säkerhetsuppdatering på alla SharePoint-servrar måste du köra PSconfig-verktyget för att slutföra installationen.

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen. I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande som säger att du måste starta om datorn.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar den här säkerhetsuppdateringen.

Mer information finns i Varför du kan uppmanas att starta om datorn efter installation av en säkerhetsuppdatering på en dator med Windows.

Information om borttagning

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 3114998.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 3141547.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011609.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1:
wdsrvloc2013-kb4011579-fullfile-x64-glb.exe
acsrvloc2013-kb4011599-fullfile-x64-glb.exe

 

För Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1
sts2013-kb4011653-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011579.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011599.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011653.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016:
sts2016-kb4011642-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

När du har installerat denna säkerhetsuppdatering på alla SharePoint-servrar måste du köra PSconfig-verktyget för att slutföra installationen.

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen. I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande som säger att du måste starta om datorn.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar den här säkerhetsuppdateringen.
Mer information finns i Varför du kan uppmanas att starta om datorn efter installation av en säkerhetsuppdatering på en dator med Windows.

Information om borttagning

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011642.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb4011615-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011615.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För alla utgåvor av Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1:
wacserver2013-kb4011648-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011648.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

 

Office Online-Server

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För alla utgåvor av Office Online-Server:
wacserver2016-kb4011021-fullfile-x64-glb.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 912203.

Krav på omstart

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om varför du kan uppmanas att starta om finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.

Information om borttagning

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4011021.

Verifiering av registret

Ej tillämpligt.

Släpp .NET distribution tabeller – endast säkerhet

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som kör på alla versioner av Windows Server 2008 Service Pack 2 för att frisläppa säkerheten endast stöds.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för 32-bitarsdatorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054174-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB4054172-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.2/4.7 installeras på stöds alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4054183-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054174-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB4054172-x64.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.2/4.7 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB4054183-x64.exe

 

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054174-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämpligt.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB4054172_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB4054172_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.2/4.7:
KB4054183_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6 MSP0.txt
KB4054183_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054174.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054172.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054183.

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4054174):
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB4054172
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.2/4.7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB4054183
”ThisVersionInstalled” = ”Y”

 

Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows 7 Service Pack 1 för att frisläppa säkerheten endast stöds.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB4054176-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB4054172-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 installeras på stöds alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4054183-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB4054176-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds
NDP45-KB4054172-x64.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4054183-x64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Ej tillämpligt.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB4054172_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB4054172_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4054183_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4054183_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6.2:
Ej tillämpligt.

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054176.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054172.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054183.

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB4054172
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB4054183
”ThisVersionInstalled” = ”Y”

 

För Microsoft .NET 4.6.2:
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att identifiera den här uppdateringen.

 

Windows Server 2008 R2 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer med i alla versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds för endast säkerhetsutgåvan.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB4054176-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds
NDP45-KB4054172-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 installeras på stöds alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP46-KB4054183-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 1:
Windows6.1-KB4054176-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Ej tillämpligt.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB4054172_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB4054172_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4054183_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4054183_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6.2:
Ej tillämpligt.

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054176.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054172.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054183.

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB4054172
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB4054183
”ThisVersionInstalled” = ”Y”

 

För Microsoft .NET 4.6.2:
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att identifiera den här uppdateringen.

 

Windows 8.1 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows 8.1 för att frisläppa säkerheten endast stöds.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB4054177-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB4054170-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB4054182-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB4054177-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB4054170-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB4054182-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054177.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054170.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054182.

Verifiering av registret

Dessa uppdateringar inte lägger till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

 

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 för att frisläppa säkerheten endast.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4054175-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4054171-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4054181-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054177-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054170-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054182-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054175.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054171.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054181.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054177.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054170.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054182.

Verifiering av registret

Dessa uppdateringar inte lägger till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

 

Distribution av .NET tabeller – månatliga samlade

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows Server 2008 Service Pack 2 för den månatliga samlade.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för 32-bitarsdatorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054996-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB4054995-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 installeras på stöds alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4055002-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054996-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB4054995-x64.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB4055002-x64.exe

 

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054996-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämpligt.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB4054995_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB4054995_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1:
KB4055002_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4055002_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054995.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054996.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4055002.

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4054996):
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\ KB4054995
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB4055002
”ThisVersionInstalled” = ”Y”

 

Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows 7 Service Pack 1 för den månatliga samlade.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB4054998-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB4054995-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 installeras på stöds alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4055002-x86.exe

 

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB4054998-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds
NDP45-KB4054995-x64.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4055002-x64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Ej tillämpligt.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB 4054995_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB 4054995_ * _ * .html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4055002_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4055002_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6.2:
Ej tillämpligt.

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054998.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054995.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4055002.

Verifiering av registret

Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB 4054995
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB 4055002
”ThisVersionInstalled” = ”Y”

 

För Microsoft .NET 4.6.2:
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att identifiera den här uppdateringen.

 

Windows Server 2008 R2 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows Server 2008 för den månatliga samlade.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB4054998-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds
NDP45-KB4054995-x64.exe

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.24.7 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
NDP46-KB4055002-x64.exe

 

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 1:
Windows6.1-KB 4054998-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Ej tillämpligt.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB4054995_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB4054995_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4055002_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4055002_*_*.html

 

För Microsoft.NET Framework 4.6.2:
Ej tillämpligt.

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054998.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054995.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4055002.

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB4054995
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB4055002
”ThisVersionInstalled” = ”Y”

 

För Microsoft .NET 4.6.2:
Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att identifiera den här uppdateringen.

 

Windows 8.1 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows 8.1 för den månatliga samlade.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB4054999-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB4054993-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB4055001-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB4054999-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB4054993-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB4055001-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054999.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054993.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4055001.

Verifiering av registret

Dessa uppdateringar inte lägger till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

 

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 för den månatliga samlade.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4054997-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4054994-x64.ms

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4055000-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054999-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054993-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4055001-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 2844699.

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Välj Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054997.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054994.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4055000.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054999.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054993.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4055001.

Verifiering av registret

Dessa uppdateringar inte lägger till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

 

Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på Windows RT 8.1 för den månatliga samlade.

Distribution

4054999 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
4054993 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
4055001 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054999.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4054993.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4055001.

Filinformation

Finns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet ”ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering”.

 

Windows 10 (.NET Framework-installationer)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows 10.

Security update filnamn

För utgåvor av Microsoft.NET Framework 3.5 på alla stöds av Windows 10 för 32-bitarssystem:
Windows10.0-KB4056893-x86.msu

 

För utgåvor av Microsoft.NET Framework 3.5 på alla stöds av Windows 10 för x64-baserade system:
Windows10.0-KB4056893-x64.msu

 

För utgåvor av Microsoft.NET Framework 4.6 på alla stöds av Windows 10 för 32-bitarssystem:
Windows10.0-KB4056893-x86.msu

 

För utgåvor av Microsoft.NET Framework 4.6 på alla stöds av Windows 10 för x64-baserade system:
Windows10.0-KB4056893-x86.msu

 

Som stöds för Microsoft.NET Framework 3.5 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 version 1511:
Windows10.0-KB4056888-x86.msu

 

Microsoft.NET Framework 3.5 på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB4056888-x64.msu

 

Som stöds för Microsoft.NET Framework 4.6.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 version 1511:
Windows10.0-KB4056888-x86.msu

 

Microsoft.NET Framework 4.6.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB4056888-x64.msu

 

Som stöds för Microsoft.NET Framework 3.5 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 version 1607:
Windows10.0 KB 4056890 -x86.msu

 

Microsoft.NET Framework 3.5 på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1607:
Windows10.0 KB 4056890 -x64.msu

 

Microsoft.NET Framework 4.6.2/4.7 på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 10 version 1607:
Windows10.0 KB 4056890 -x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6.2/4.7 på alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1607 som stöds:
Windows10.0 KB 4056890 -x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 3.5 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 version 1703 som stöds:
Windows10.0 KB 4056891 -x86.msu

 

Microsoft.NET Framework 3.5 på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1703:
Windows10.0 KB 4056891 -x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework-4.7 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 version 1703 som stöds:
Windows10.0-KB4056891-x86.msu

 

För Microsoft.NET Framework-4.7 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1703 som stöds:
Windows10.0-KB4056891-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 3.5 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 version 1709 som stöds:
Windows10.0-KB4056892-x86.msu

 

Microsoft.NET Framework 3.5 på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1709:
Windows10.0-KB4056892-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.7.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 version 1709 som stöds:
Windows10.0-KB4056892-x86.msu

 

Microsoft.NET Framework 4.7.1 på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1709:
Windows10.0-KB4056892-x64.msu

Installationsväxlar

Microsoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699.

Krav på omstart

Ja, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

WUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA Markera Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056893.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056888.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056890.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056891.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056892.

Verifiering av registret

Dessa uppdateringar inte lägger till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

 

2016 för Windows Server och Windows Server, version 1709 (Server Core-installation)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för.NET Framework-installationer som körs på alla versioner av Windows 10.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4056890-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.6.2/4.7 i Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4056890-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server, version 1709:
Windows10.0-KB4056892-x64.msu

 

För Microsoft.NET Framework 4.7.1 på Windows Server, version 1709:
Windows10.0-KB4056892-x64.msu

Installationsväxlar

Microsoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699.

Krav på omstart

Ja, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

WUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA Markera Kontrollpanelenoch välj säkerhet. Under ”Windows Update”, Välj Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056890.
Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056892.

Verifiering av registret

Dessa uppdateringar inte lägger till en registernyckel om du vill verifiera installationen.

 

Adobe Flash

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

Adobe Flash Player installerad på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB4056887-x86.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB4056887-x64.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows RT 8.1:
Windows8.1-KB4056887-arm.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4056887-x64.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4056887-x64.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 för 32-bitarssystem:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 för x64-baserade system:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 Version 1511 för 32-bitarssystem:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 Version 1511 för x64-baserade system:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 Version 1607 för 32-bitarssystem:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 Version 1607 för x64-baserade system:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 Version 1703 för 32-bitarssystem:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 Version 1703 för x64-baserade system:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 Version 1709 för 32-bitarssystem:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows 10 Version 1709 för x64-baserade system:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

Adobe Flash Player installerad på Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln 4056887.

Verifiering av registret

Den här uppdateringen lägger inte till en registernyckel om du vill verifiera installationen. Använda WMI för att identifiera den här uppdateringen.