Antalet undersökningar skiljer sig mellan "antal svar" och "Visa alla svar" i Windows SharePoint Services 3,0 eller Office SharePoint Server 2007


Symptom


I Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft Windows SharePoint Services 3,0 ser du att antalet undersökningar i sammanfattningsvyn skiljer sig från antalet undersökningar i vyn alla undersöknings resultat .  Värdet för antal svar skiljer sig från värdet från Visa alla svar och AllItems. aspx visar mindre undersökningar än overview. aspx och Summary. aspx.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom SharePoint inte visar ofullständiga undersökningar i vyn Visa alla svar .

Lösning


Detta är avsiktligt. Undvik det här problemet genom att se till att användarna klickar på knappen Slutför i undersökningen.