Information om uppdateringen av webbläsarväljare för systemadministratörer i hanterade miljöer under ett volymlicensieringsprogram

Sammanfattning

En uppdatering av webbläsarväljaren är tillgänglig för användare i EES-medlemsländer. Mer information om uppdateringen av webbläsarväljare finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

http://support.microsoft.com/kb/976002

Mer Information

Följande information är avsedd att hjälpa systemadministratörer att hantera visningen av det uppdaterade webbläsarväljarfönstret i hanterade datormiljöer under ett volymlicensieringsprogram

Registernyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\BrowserChoice

Värdenamn:

Enable

Värdetyp:

DWORD

Möjliga värden:

1 Visa uppdateringen av webbläsarväljaren (standard)

0 Visa inte uppdateringen av webbläsarväljaren

Microsoft Internal Support Information

Steps to reproduce.

Product Bug Number:
Author ID (nmanis):
Writer ID(nmanis):
Tech Review ID (v-bobbid):
Confirm Article has been Tech Reviewed: Yes
Confirm Article released for Publishing: Yes
Egenskaper

Artikel-id: 2019411 – senaste granskning 2 mars 2010 – revision: 1

Feedback