Så här felsöker du avstängningsproblem i Windows 98

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs felsökning av problem som kan uppstå när du försöker att stänga av och starta om datorn.

Observera att denna information också finns i Felsökaren för start och avslutning för Windows 98. Microsoft rekommenderar att du använder felsökaren men tillhandahåller denna artikel som en extra service. Felsökaren för start och avslutning för Windows 98 finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

273746 Så här felsöker du avstängningsproblem i Windows Me

Mer Information

Avstängningsproblem i Windows 98 kan bero på följande:
 • Drivrutiner som är inkompatibla, skadade eller i konflikt.
 • En skadad fil för avslutningsljud.
 • Felkonfigurerad eller skadad maskinvara.
Felsök dessa problem med följande åtgärder i tur och ordning, och kontrollera efter varje åtgärd om problemet är löst. Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.
 1. Om du har installerat ny maskinvara eller programvara på datorn avinstallerar du den och kontrollerar om avstängningsproblemet är borta. Kontakta i så fall tillverkaren av maskinvaran eller programvaran.
 2. Starta datorn i Felsäkert läge och stäng sedan av den. Om datorn inte stängs av korrekt i Felsäkert läge kan det finnas ett kompatibilitetsproblem mellan Windows 98 och datorns BIOS. Om du vill veta mer om hur du kontaktar maskinvaruleverantören klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  Kontaktinformationen för andra företag som ingår i denna artikel ska hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
  Om du vill veta hur du kontaktar P1 klickar du på lämpligt artikelnummer i följande lista och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K

  60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P

  60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z

  De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

  • Undersök om avstängningsproblemet orsakas av ett kommando eller en drivrutin som laddas automatiskt från filen Win.ini, System.ini, Autoexec.bat eller Config.sys, eller om ett program i Autostart-mappen står i konflikt med startprocessen. Gör detta genom att utföra felsökning i felsäkert läge.

   Om du vill veta mer om hur du utför felsökning i felsäkert läge klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge

  • Inaktivera vissa drivrutiner. Några av de drivrutiner som oftast orsakar problem är drivrutiner för ljudkort, bildskärmskort och nätverkskort. Inaktivera alla enheter i följande kategorier:
   • Bildskärmskort
   • Diskettstyrenheter
   • Styrenheter för hårddisk
   • Tangentbord
   • Mus
   • Nätverkskort
   • PCMCIA-fack
   • Portar
   • SCSI-styrenheter
   • Ljud-, video- och spelenheter
   Så här inaktiverar du drivrutiner:
   1. Högerklicka på Den här datorn på skrivbordet, klicka på Egenskaper och klicka sedan på fliken Enhetshanteraren.
   2. Dubbelklicka på en enhetstyp, till exempel Ljud, Video eller Spelenheter.
   3. Klicka på någon av enheterna i listan och sedan på Egenskaper.
   4. Markera kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil.

    Viktigt!! Anteckna alla enheter som du inaktiverar så att du kan aktivera dem igen senare.
   5. Klicka på OK, på OK och starta om datorn.
   Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av korrekt upprepar du steg A t o m E men inaktiverar en annan maskinvaruenhet i steg D. Du kan testa bildskärmskortet genom att klicka på Start, klicka på Kör, skriva msconfig (utan citattecken), klicka på OK, klicka på Avancerat, markera kryssrutan VGA 640×480×16 och sedan klicka på OK. Om du inaktiverar ljudkortet, bildskärmskortet och nätverkskortet, men problemet kvarstår, kan du åter aktivera dessa enheter genom att utföra åtgärd A t o m E, men i steg D avmarkera kryssrutan Inaktivera i denna maskinvaruprofil och sedan fortsätta till nästa steg.

   Obs! Om du inte kan byta bildskärmskort med dessa åtgärder kan du ändra drivrutinen för bildskärmskortet till "Standard VGA". Gör så här:
   1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Bildskärm.
   2. Klicka på Avancerat på fliken Inställningar och klicka sedan på Ändra på fliken Kort.
   3. Klicka på Nästa, Visa en lista över alla drivrutiner som finns på en viss plats, så att jag kan välja drivrutinen som jag vill ha och Nästa.
   4. Klicka på Visa all maskinvara, Standardbildskärmstyper i rutan Tillverkare, Standardbildskärmskort (VGA) i rutan Modeller och Nästa.
   5. Klicka på Ja, Nästa och Slutför.
   6. Klicka på Stäng, Stäng och sedan på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
   Om problemet försvinner när du ändrar bildskärmskortet till standard-VGA-drivrutinen, kontaktar du tillverkaren av bildskärmskortet och frågar om det finns en uppdaterad Windows 98-drivrutin för bildskärmskortet.

   Om du vill veta mer om hur du felsöker problem med bildskärmen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   127139 Felsökning av videoproblem i Windows

   Om du vill veta mer om felsökning av drivrutins- och maskinvaruproblem klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   133240 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren

  • Kontrollera om avstängningsproblemen orsakas av filer för virtuella drivrutiner (.vxd). Gör så här:
   1. Starta om datorn och håll Ctrl nedtryckt tills Microsoft Windows 98 Start menyn visas.
   2. Välj Bekräfta varje rad och tryck på RETUR.
   3. Tryck på J vid följande frågor och på N vid alla övriga frågor: - Vill du ladda drivrutinerna för DoubleSpace? - Vill du bearbeta Registret? - DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS - DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS - Vill du ladda Windows gränssnitt? - Vill du ladda alla drivrutinerna för Windows?
   4. När alla Windows-drivrutiner har laddats får du en fråga om att ladda alla statiska VxD-filer, en i taget. Anteckna namnet på varje statisk VxD-fil och svara "Nej" så att filerna inte laddas. Följande lista innehåller vissa av Microsofts statiska VxD-filer:

    +-----------------------------------------+
    | Statisk VxD-fil | Ger stöd för |
    +-----------------------------------------+
    | Vnetsup.vxd | Microsoft-nätverk |
    +-----------------------------------------+
    | Ndis.vxd | Microsoft-nätverk |
    +-----------------------------------------+
    | Ndis2sup.vxd | Microsoft-nätverk |
    +-----------------------------------------+
    | Javasup.vxd | Microsoft Java |
    +-----------------------------------------+
    | Vrtwd.386 | Klockan |
    +-----------------------------------------+
    | Vfixd.vxd | Video Phone-hjälp |
    +-----------------------------------------+
    | Vnetbios.vxd | Microsoft-nätverk |
    +-----------------------------------------+
    | Vserver.vxd | Microsoft-nätverk |
    +-----------------------------------------+
    | Vredir.vxd | Microsoft-nätverk |
    +-----------------------------------------+
    | Dfs.vxd | Microsoft-nätverk |
    +-----------------------------------------+
    | Ndiswan.vxd | Microsoft-nätverk |
    +-----------------------------------------+
    | Msmouse.vxd | Microsoft-mus |
    +-----------------------------------------+
   Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn stängs av korrekt avgränsar du problemet ytterligare genom att upprepa steg A t o m D. Svara emellertid "Ja" för bara en av filerna i ovanstående lista och starta sedan om datorn. Testa varje fil genom att starta om datorn och svara "Ja" för en ny fil vid varje omstart. Om datorn inte stängs av korrekt är problemet relaterat till den senaste statiska VxD-fil som du har valt.

   Kontrollera egenskaperna för den inkompatibla statiska VxD-filen för att fastställa vilket program den är associerad med. Avinstallera programmet och installera det sedan igen för att ersätta VxD-filen med en ny kopia av filen.

   Om du vill veta mer om verktyget för systemkonfiguration klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   181966 Inställningar för avancerad felsökning med verktyget för systemkonfiguration

  • Installera Windows 98 i en ny mapp Detta kan vara det snabbaste sättet att fastställa om problemet orsakas av ett maskinvaruproblem. Om du installerar Windows i en ny mapp och fortfarande har problem med att stänga av datorn kan du be att få en uppdaterad BIOS eller annan lösning från maskinvarutillverkaren.

   Om du vill veta mer om hur du installerar Windows 98 i en ny mapp klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   193902 Installera Windows 98 i en ny mapp

 3. Inaktivera snabb avslutning. Gör så här:

  1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Systeminformation.
  2. Klicka på Verktyg för systemkonfiguration på Verktyg-menyn.
  3. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt.
  4. Markera kryssrutan Inaktivera snabb avslutning, klicka på OK och sedan på OK igen.
  5. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
  Om du vill veta mer om inaktivering av snabb avslutning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  187607 Inaktivera snabb avslutning i Windows 98

  Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av korrekt går du vidare till nästa steg.
 4. Undersök om avstängningsproblemet orsakas av en skadad fil för avslutningsljud. Gör så här:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Ljud.
  2. Anteckna namn och plats för Avsluta Windows-ljudet, klicka på Avsluta Windows i rutan Händelser och klicka sedan på Inget i rutan Namn.
  3. Klicka på OK, och starta sedan om datorn.
  Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av korrekt upprepar du steg A t o m C men återställer det ursprungliga Avsluta Windows-ljudet i steg B och fortsätter sedan till nästa steg. Om problemet är löst är Avsluta Windows-ljudfilen skadad och måste bytas ut.
 5. Ta reda på om problemet orsakas av avancerade energisparfunktioner genom att inaktivera dem: (Observera att inte alla datorer har APM-funktioner.) Gör så här:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på System och klicka sedan på fliken Enhetshanteraren.
  2. Dubbelklicka på Systemenheter så att det expanderas.
  3. Dubbelklicka på Avancerade energisparfunktioner (APM) i listan över enheter och markera sedan kryssrutorna Påtvinga APM 1.0-läge och Inaktivera kontroll av batteristatus på fliken Inställningar. Om inställningarna redan är aktiverade inaktiverar du dem genom att avmarkera kryssrutorna.
  4. Klicka på OK tills du kommer tillbaka till Kontrollpanelen och starta sedan om datorn.
  Prova om problemet är löst genom att starta om datorn. Om datorn inte stängs av på rätt sätt upprepar du steg A till och med D men avmarkerar kryssrutorna Påtvinga APM 1.0-läge och Inaktivera kontroll av batteristatus och fortsätter sedan till nästa steg.
 6. Om du använder Windows 98, andra utgåvan, och ändå har problem med att stänga av datorn kan du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  238096 Problem med att avsluta Windows 98, andra utgåvan

Om du inte hittar ditt avstängningsrelaterade problem i den här artikeln kan du söka efter fler artiklar om avstängning av Windows 98 på följande Microsoft-webbplats:

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 202633 – senaste granskning 28 aug. 2006 – revision: 1

Feedback