Det går inte att visa eller redigera i Office Online

Symptom

När du klickar på en fil som är lagrad på en Microsoft SharePoint Server 2010-webbplats eller en Microsoft SharePoint Foundation 2010-webbplats, får du följande meddelande:

Öppna dokument
Du håller på att öppna:
                Namn: <filnamn>
                Från: <webbplatsnamn>
Hur vill du öppna den här filen?


Eller också får du följande meddelande när du dubbelklickar på en fil som är lagrad i OneDrive för att visa den i Office Online:

Filhämtning
Vill du öppna eller spara den här filen?

                Namn: <filnamn>
                Typ: <Filtyp>
                Från: livefilestore.com


Orsak

Problemet beror på att den åtgärd du begärde i Office Online inte har stöd för filens filformat.

Lösning

Om du vill visa eller redigera filen med Office Online, måste du öppna den i Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 eller Microsoft Office Word 2010 och sedan spara den i något av de format som stöds. I följande tabell visas rekommenderade filformat för Office Online.

ProduktFilformat
Microsoft Excel 2010 Web AppExcel-arbetsbok (*.xlsx)
Excel-arbetsbok i binärt format (*.xlsb)
Microsoft Word 2010 Web AppWord-dokument (*.docx)
Microsoft PowerPoint 2010 Web AppPowerPoint-presentation (*.pptx)

Mer Information

Om du vill visa eller redigera i Office Online-produkterna kan du i följande tabell se vilka filformat som stöds.

Microsoft Word
FilformatVisa i Word OnlineRedigera i Word Online
Open XML (.docx)JaJa
Binär (.doc)JaJa, Word Online konverterar .doc-filen till .docx så att du kan redigera filen men du måste spara den som .docx-fil för att spara dina ändringar.
Makro (.docm)JaJa, men makron fungerar inte.
Mallar (.dotm, .dotx)JaNej, du måste öppna mallen i klienten.
Andra filformat (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)NejNej

Microsoft Excel
FilformatVisa i Excel OnlineRedigera i Excel Online
Open XML (.xlsx)JaJa
Binär (.xlsb)JaJa
Binär (.xls)Ja i OneDrive

Inte i SharePoint
Ja i OneDrive.

Inte i SharePoint.
Makro (.xlsm)JaJa. Du uppmanas dock att skapa en kopia av filen med borttagna makron när du sparar dina ändringar.
Andra filformat (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)NejNej

Microsoft PowerPoint
FilformatVisa i PowerPoint OnlineRedigera i PowerPoint Online
Open XML (.pptx, .ppsx)JaJa
Binär (.ppt, .pps)JaJa, PowerPoint Online konverterar .ppt- eller .pps-filen till en .pptx- eller .ppsx-fil så att du kan redigera den, men du måste spara den som .pptx- eller .ppsx-fil för att ändringarna ska sparas.
Makro (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)JaNej
Andra filformat (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)NejNejEgenskaper

Artikel-id: 2028380 – senaste granskning 25 feb. 2015 – revision: 1

Feedback