Information om Office Klicka-och-kör-installationer och relaterade program som motverkar skadlig kod

Sammanfattning

Microsoft erbjuder en ny metod för hämtning och installation av produkterna i Microsoft Office 2010. Tekniken kallas Klicka-och-kör och beskrivs i den här artikeln. Dessutom beskrivs här hur Klicka-och-kör samverkar med vissa program som motverkar skadlig kod.

Mer Information

Vad är Klicka-och-kör?

Klicka-och-kör är ett nytt sätt att leverera och uppdatera Microsoft Office till bredbandskunder. I Klicka-och-kör används Microsofts teknik för virtualisering och direktuppspelning.

Hur fungerar Klicka-och-kör?

I Klicka-och-kör-produkterna används direktuppspelning. Du kan jämföra med direktuppspelning av video. Du kan titta på den första delen av filmen innan hela filen har hämtats. Klicka-och-kör fungerar likadant. Du kan börja använda Office innan hela programsviten eller produkten har hämtats. Medan du använder programmet hämtas resten av Office tyst i bakgrunden. 

En annan aspekt av Office Klicka-och-kör är den unika lagringsmetoden för Office när det har hämtats till datorn. I Klicka-och-kör används Microsofts virtualiseringsteknik och Office 2010 lagras i ett virtualiserat programområde. Den här virtuella "bubblan" skiljer Office från det vanliga filsystemet och de vanliga programmen på hårddisken. Det innebär att Office 2010 Klicka-och-kör kan användas parallellt med befintliga Office-versioner som redan har installerats på datorn. Det finns även andra fördelar med Office Klicka-och-kör. Mer information finns på följande Microsoft-bloggwebbplats:

Varför visas enhet Q eller enhet R i Den här datorn när jag har installerat Office med Klicka-och-kör?

Enhet Q (eller ibland enhet R) visas när användarna installerar en produkt eller produktsvit i Office 2010 som distribueras via Klicka-och-kör. Dessa produkter kräver att ett virtuellt filsystem installeras på en logisk enhet och därför ser användarna enhet Q eller enhet R.

I vilka produkter används Klicka-och-kör?

Leverans via Klicka-och-kör är tillgängligt för Office Home & Student 2010 och för Office Home & Business 2010 när du hämtar direkt från Microsoft. Klicka-och-kör används också för Office Starter 2010.

Office Klicka-och-kör och program som motverkar skadlig kod

Kompatibilitet med Klicka-och-kör hos program som motverkar skadlig kod

Implementeringen på enhet Q (eller enhet R i vissa system) är ännu inte helt kompatibel med vissa befintliga program som motverkar skadlig kod. Innan alla leverantörer av program som motverkar skadlig kod tillhandahåller programversioner som är kompatibla med Microsofts virtualiseringsteknik, kan vissa av dessa lösningar inte identifiera eller rensa bort skadlig kod i den virtuella miljön för Office 2010-programsviter som installerats med Klicka-och-kör

Utgör Klicka-och-kör en säkerhetsrisk för användare som har hämtat Office 2010 med Klicka-och-kör?

Klicka-och-kör-implementeringen av Microsoft Office, som bygger på Microsofts virtualiseringsteknik, uppfyller Microsofts stränga säkerhetsstandarder. Användarna utsätts inte för större risker än om de inte hade Office-produkter av typen Klicka-och-kör. Klicka-och-kör har godkänts i externa test av skyddet mot intrång och i omfattande säkerhetsgranskningar.

Detta till trots kommer användarna att ha en konfiguration av enhet Q eller enhet R som är inkompatibel med vissa lösningar som skyddar mot skadlig kod. Därför kan skadlig kod ligga oupptäckt på enhet Q eller enhet R, men enbart om användarens dator redan har drabbats. Microsoft känner inte till att detta scenario har förekommit, men det anses vara möjligt.

Vad kan användarna göra för att skydda sig mot skadlig kod tills leverantörerna av program som motverkar skadlig kod släpper uppdateringar som är kompatibla med Microsofts virtualiseringsteknik?

Användarna ska köra sina befintliga program som motverkar skadlig kod. De utsätts inte för större risker än om de inte hade installerat Office-produkter av typen Klicka-och-kör. Om det uppstår problem under installationen av Office kan användarna reparera Office. Den här proceduren tar bort allt innehåll som inte kommer från Microsoft och återställer Office till ursprunglig installationsstatus. Microsoft rekommenderar också att användarna kontaktar leverantörerna av program som motverkar skadlig kod för att få specifik hjälp med problem som rör skadlig kod.

Vad ska jag göra om min leverantör av program som motverkar skadlig kod inte kan erbjuda någon lösning för identifiering och rensning av skadlig kod på enhet Q eller enhet R?

Leverantören av lösningar som motverkar skadlig kod ska kontakta Microsoft.

Egenskaper

Artikel-id: 2028653 – senaste granskning 19 nov. 2010 – revision: 1

Feedback