Teckensnitt som inte visas när du installerar nya teckensnitt


Symptom


När du lägger till nya teckensnitt genom att klicka på Installera nytt teckensnitt i teckensnitts verktyget i kontroll panelen kanske inga teckensnitt visas.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom alternativet teckensnitt inte är aktiverat som standard.

Lösning


Så här löser du problemet:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningaroch klicka sedan på kontroll panelen.
  2. Dubbelklicka på teckensnitt.
  3. På menyn Arkiv klickar du på teckensnitt för att markera det.
  4. Klicka på Installera nytt teckensnittArkiv -menyn.
  5. Kontrol lera att teckensnitt visas genom att titta i en mapp som innehåller teckensnittsfiler (till exempel mappen Windows\Fonts).

Mer information


Observera att det här beteendet bara visas första gången du installerar nya teckensnitt.