Ansluta till VPN i Windows 10 Mobile

Oavsett om du ansluter till VPN (Virtual Private Network) i jobbet eller privat, så kan du göra det på din Windows 10 Mobile-telefon. Med en VPN-anslutning får du en säkrare anslutning till företagets nätverk och Internet (till exempel när du är på ett café).

Innan du kan ansluta till VPN måste du skaffa en VPN-profil på telefonen. Det kan du göra på två sätt:

 • Skapa en VPN-profil på egen hand.
 • Konfigurera ett jobbkonto för om du vill skaffa en VPN-profil från företaget.

Skapa en VPN-profil

Om du inte har någon VPN-profil på telefonen måste du skapa en. Innan du börjar:

 • Om den ska gälla för jobbet kontrollerar du om det finns några VPN-inställningar och/eller en VPN-app att hämta på företagets intranät, eller så kontaktar du företagets support.
 • Om den gäller för en VPN-tjänst som du själv prenumererar på går du till Windows Store och kontrollerar om det finns någon app för den tjänsten, eller går till VPN-tjänstens webbplats för att se om det finns några VPN-anslutningsinställningar där som du kan använda.
 1. Gå till Start , svep över till listan Alla appar och välj sedan Inställningar  > Nätverk och trådlöst > VPN > Lägg till en VPN-anslutning.
 2. Gör följande i Lägg till en VPN-anslutning:
  • Välj Windows (inbyggd) som VPN-provider.
  • Skriv ett namn på VPN-anslutningsprofilen i rutan Anslutningsnamn.
   Det är det här namnet du ska leta efter när du vill ansluta.
  • Skriv adressen till VPN-servern i rutan Serverns namn eller adress.
  • Välj typen av VPN-anslutning du vill skapa i VPN-typ.
   Du måste känna till vilken typ av VPN-anslutning som ditt företag eller VPN-tjänsten använder.
  • Välj vilken typ av inloggningsinformation (autentiseringsuppgifter) som du vill använda i Typ av inloggningsinformation.
   Det kan vara ett användarnamn och lösenord, ett engångslösenord, certifikat eller ett smartkort om du ansluter till VPN i jobbet.
  • Om du väljer detta sätt, anger du ditt användarnamn och lösenord i respektive ruta.
 3. Välj Spara.
 4. Om du behöver redigera VPN-anslutningsinformationen eller ange fler inställningar, till exempel proxyinställningarna som ska användas för VPN-anslutningen, väljer du VPN-anslutningen > Egenskaper.

Ansluta till ett VPN

När du har en VPN-profil kan du ansluta.

 1. Gå till Start , svep till listan Alla appar och välj sedan Inställningar  > Nätverk och trådlöst > VPN.
 2. Välj den VPN-anslutning du vill använda > Anslut.
 3. Om du uppmanas till det, anger du ditt användarnamn och lösenord eller annan inloggningsinformation.
  När du är ansluten står det Ansluten under VPN-anslutningens namn.

Egenskaper

Artikel-id: 20512 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback