Använda kommandoradsväxlar i Microsoft Access

En version av den här artikeln för Microsoft Access 97 finns i105128 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Måttlig: kräver grundläggande kunskaper om makron, kodning och interoperabilitet.

Den här artikeln gäller Microsoft Access-databaser (.mdb) och Microsoft Access-projekt (.adp).

Sammanfattning

När du kör Microsoft Access från Start-menyn eller en snabbmeny, kan du använda kommandoradsväxlar för att ändra startprocessen. Du kan till exempel öppna en viss databas, köra ett makro eller ange ett lösenord.

Mer Information

Följande tabell innehåller kommandoradsalternativen för Microsoft Access.
  Alternativ    Effekt                  Gäller
-----------------------------------------------------------------
databas Öppnar Microsoft Access-databasen Access-
eller Microsoft Access-projektet som har angetts. databas eller
Inkludera en sökväg vid behov. Om du Access-
kör Windows 95 är standardsökvägen projekt
mappen Mina dokument.

/excl Öppnar den angivna Access-databasen för Access-
exklusiv åtkomst. Om du vill öppna databasen databas
för delad åtkomst i en fleranvändar- endast
miljö utesluter du detta alternativ.

/ro Öppnar den angivna Access-databasen eller Access-
Access-projektet för skrivskyddad åtkomst. databas eller
Access-
projekt

/user Startar Access med hjälp av det angivna Access-
användarnamn användarnamnet. databas
endast

/pwd Startar Access med hjälp av det angivna Access-
lösenord lösenordet. databas
endast

/profile Startar Access med hjälp av alternativen i Access-
användar- den angivna användarprofilen i stället för databas eller
profil standardinställningarna för Microsoft Windows- Access
registret som skapas vid installation av projekt
Access. Detta ersätter /ini-alternativet
som används i tidigare Access-versioner
än Access 97 för att ange en
initieringsfil.

/compact Komprimerar och reparerar Access- Access-
mål- databasen, eller komprimerar Access-projektet, databas eller
databas eller som anges före /compact-alternativet och Access-
mål- stänger sedan Access. Om du utelämnar mål- projekt
Access- filnamnet efter /compact-alternativet
projekt komprimeras filen till det ursprungliga
namnet och mappen. Om du vill komprimera till ett annat
namn anger du en målfil. Om du inte
inkluderar en sökväg i måldatabasen eller mål-
Access-projektet skapas målfilen i mappen
Mina dokument som standard. I
ett Access-projekt komprimerar det här
alternativet Access-projektfilen (.adp) men inte
SQL Server-databasen.

/repair Reparerar Access-databasen som anges Access-
före /repair-alternativet och stänger databas
sedan Access. I Access 2000 kombineras endast
komprimering och reparation
under /compact. Alternativet /repair
stöds för bakåtkompatibilitet.

/convert Konverterar en Access-databas i en Access-
mål- tidigare version till en Access 2000- databas
databas databas med ett nytt namn och stänger sedan endast
Access. Ange källdatabasen
innan du använder /convert.

/x makro Startar Access och kör angivet Access-
makro. Ett annat sätt att köra ett makro när databas eller
du öppnar en databas är att använda Access-
ett AutoExec-makro. projekt

/cmd Anger att det som följer på kommando- Access-
raden är värdet som kommer att databas eller
returneras av kommandofunktionen. Detta Access-
alternativ måste vara det sista alternativet projekt
på kommandoraden. Du kan använda ett semikolon (;)
som ett alternativ till /cmd.

/nostartup Startar Access utan att startdialogrutan Access-
(den andra dialogrutan databas eller
som visas vid start av Access) visas. Access-
projekt

/wrkgrp Startar Access med hjälp av den Access-
arbetsgrupps- angivna arbetsgruppsinformationsfilen. databas
informations- endast
fil

/runtime Startar Access i körningsläge. Access-
databas eller
Access-
projekt

Obs!

 • Om du vill köra en Visual Basic for Applications-procedur när du öppnar en databas, kör du RunCode-åtgärden i AutoExec-makrot eller i makrot du kör genom att använda kommandoradsalternativet /x. Du kan även köra en Visual Basic-procedur när du öppnar en databas genom att skapa ett formulär med en Visual Basic-procedur som är definierad för dess OnOpen-händelse. Ange detta formulär som startformulär genom att högerklicka i Databas-fönstret, klicka på Start och sedan ange formuläret i rutan Visa formulär/sida.
 • Du kan ange ett snedstreck (/) eller semikolon (;) på kommandoraden genom att skriva tecknet två gånger. Om du till exempel vill ange lösenordet ;mjs/md på kommandoraden skriver du ;;mjs//md efter kommandoradsalternativet /pwd.
 • Exempel:

  Du kan skriva följande kommando i dialogrutan Kör om du vill öppna en Access 2000-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Om du vill öppna en Access 2002-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten, skriver du följande kommando i dialogrutan Kör:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Om du vill öppna en Access 2003-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten, skriver du på samma sätt följande kommando i dialogrutan Kör:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Referenser

Om du vill veta mer om användning av setup /y, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

208488 Felsökning av ogiltiga sidfel i Microsoft Access 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du använder alternativet /Pwd, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

207891 Det går inte att använda alternativet /pwd för en lösenordsskyddad databas i Access 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
292302 Det går inte att använda alternativet /pwd för en lösenordsskyddad databas i Access 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om användning av växlar medan det distribuerbara körningspaketet skapas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

236519 Skriva makron och växlar för genvägar i Package and Deployment Wizard (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om användning av växeln /convert klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

319253 Använda kommandoradsväxeln /convert för att konvertera enbart databasen till Access 2000-filformat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om problem som uppstår när Access-databasen öppnas med hjälp av en anpassad profil, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

266769 Fel när Microsoft Access 2000 startas med en anpassad profil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Gör så här om du vill veta mer om kommandoradsväxlar: klicka på Hjälp om Microsoft AccessHjälp-menyn, skriv startalternativ på kommandoraden i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök så att avsnitten visas.
Egenskaper

Artikel-id: 209207 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback