Felmeddelandet "Det går inte att hitta installerbar ISAM" visas eller vissa filtyper saknas vid import, export eller länkning av filer i Access 2000

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Måttlig: kräver grundläggande kunskaper om makron, kodning och interoperabilitet.

Den här artikeln gäller Microsoft Access-databaser (.mdb) och Microsoft Access-projekt (.adp).

En version av den här artikeln för Microsoft Access 2002 eller 2003 finns i
283881 .

En version av den här artikeln för Microsoft Access 97 finns i
90111 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Symptom

När du importerar, exporterar eller länkar filer i Microsoft Access saknas vissa filtyper i listrutan Filformat i dialogrutan Importera, Exportera eller Länka. Följande felmeddelanden kan visas om det inte går att hitta ISAM-drivrutinen (Indexed Sequential Access Method) för filtypen:

Felmeddelande 1
Det går inte att hitta installerbar ISAM
Felmeddelande 2
Det går inte att hämta data i fil '<sökväg>'. Kontrollera att filen existerar och att den har korrekt format.
De här felmeddelandena kan även visas om du försöker importera från, länka till eller exportera till Microsoft FoxPro från Access 2000. Access 2000 kräver att du använder ODBC-drivrutinen (Open Database Connectivity) för Microsoft Visual FoxPro. I Access 97 används en ISAM-drivrutin. Det här problemet kan uppstå när databaser uppgraderas från Access 97 till Access 2000.

Om du vill veta mer om hur du skapar en ODBC-anslutning till en Visual FoxPro-databas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
225861 Inget alternativ för att importera, länka eller exportera till FoxPro-filtypen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Orsak

ISAM-drivrutiner används i Access för att uppdatera andra filformat än programmets egna. Om sökvägen till ISAM-drivrutinen i Windows-registret inte är giltig, eller om ISAM-drivrutinen inte finns, kan det här problemet uppstå.

Lösning

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan åtgärda problemet genom att försöka registrera filen manuellt, eller så måste du korrigera fel i sökvägsnamn i Windows-registret och sedan installera eller byta ut problemfilen. Gör så här:

Obs! I felmeddelande 1 i avsnittet "Symptom" är filnamnet direkt relaterat till åtgärden. I felmeddelande 2 i avsnittet "Symptom" nämns filnamnet i meddelandetexten.
 1. Leta upp den relevanta filen i följande tabell:
  FilnamnImportera/exportera ISAM för:Windows-registret
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllLotus 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise ParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllTextHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. Sök efter filen med Utforskaren.
 3. Om du hittar filen skriver du upp sökvägsnamnet. Om du inte hittar filen går du till steg 13.
 4. Öppna Registereditorn.
 5. Leta upp registerundernyckeln som beskrivs i tabellen och kontrollera sökvägen mot den faktiska sökvägen. Om registernyckeln inte finns fortsätter du till steg 8.
 6. Ändra sökvägen om den är felaktig. Fortsätt med de här åtgärderna om sökvägen är korrekt.
 7. Stäng Registereditorn.

  Om du har ändrat sökvägen upprepar du processen som gav upphov till det ursprungliga felet.
 8. Om felet återkommer försöker du registrera filen manuellt med hjälp av verktyget Regsvr32.exe.

  Regsvr32.exe är ett program som används för att registrera DLL-filer och ActiveX-kontroller i Windows-registret. Du kan använda denna fil för att förhindra att felaktiga DLL-filer utfärdas. Om du vill registrera om dina DLL-filer med hjälp av Regsvr32.exe går du till nästa steg.
 9. Kontrollera att filen Regsvr32.exe finns i systemmappen där Windows är installerat.

  Regsvr32.exe finns till exempel normalt i C:\Windows\System eller C:\Winnt\System32.
 10. Klicka på Start och sedan på Kör.
 11. I dialogrutan Kör skriver du följande kommando i rutan Öppna.

  Obs! Sökvägen till Regsvr32.exe samt namnet på och sökvägen till DLL-filen kan vara annorlunda på din dator. Följande kommando registrerar Excel-ISAM:

  Regsvr32 c:\winnt\system32\msexcl40.dll

  Obs! Ett annat sätt registrera DLL-filer är att använda Utforskaren för att hitta dem.

  Dubbelklicka på DLL-filen. I dialogrutan Öppna med klickar du på Regsvr32.exe och sedan på OK.

  Därmed associeras alla DLL-filer permanent med Regsvr32.exe. Du kan registrera andra oregistrerade DLL-filer genom att dubbelklicka på dem.

  Om du vill veta mer om hur du hämtar den här filen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  267279 Regsvr32.exe finns på Download Center (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 12. Om felet finns kvar, eller om sökvägen var korrekt i steg 5, byter du namn på filen.
 13. Starta Lägg till/ta bort program, starta installationsprogrammet för Office 2000 och klicka på Reparera Office.

Referenser

Gör så här om du vill veta mer om redigering av Windows-registret: klicka på Hjälp om Microsoft AccessHjälp-menyn, skriv Windows-registret i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Om du vill veta mer om hur du importerar, länkar eller exporterar till FoxPro-filtypen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
225861 Inget alternativ för att importera, länka eller exportera till FoxPro-filtypen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 209805 – senaste granskning 8 feb. 2008 – revision: 1

Feedback